En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Vår coolaste produkt

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier, shoppingcentra och andra byggnader eftersom det ersätter flera mindre kylmaskiner.

Fjärrkyla ger en behaglig svalka i din fastighet och bidrar till ett svalt inomhusklimat. Med tillsynsavtal får du regelbunden kontroll av din anläggning - och tid att ägna dig åt din kärnverksamhet. Genom storskalig produktion utnyttjas energin bättre och miljön skonas. Jämfört med en egen kylanläggning är effektiviteten minst den dubbla.

Förbättra inomhusklimatet i din fastighet

Fjärrkyla är det miljökloka alternativet för komfort- och industrikyla. Vid användning av fjärrkyla och framförallt i kombination med fjärrvärme kan du skapa ett oslagbart klimat i fastigheten. Du får en behaglig svalka i fastigheterna vilket bidrar till ett bättre inomhusklimat. Dessutom slipper du buller och mekaniska ljud som skapas av kylmaskiner. I en miljö utan störande ljud mår vi bättre och presterar bättre.

Fördelar med fjärrkyla

  • Effektivt - storskalig produktion utnyttjar energin mer effektivt än lokal produktion
  • Flexibelt - anpassar sig enkelt till fastighetens behov
  • Driftsäkert - kräver närmast ingen servicepersonal
  • Säkert - bygger på beprövad teknik med minimalt underhållsbehov
  • Enkelt - du betalar endast för den kyla du faktiskt använder
  • En långsiktig och stabil investering - där kostnaderna är kända
  • Utrymmesbesparande - trevligare närmiljö
  • Oljud från kylmaskiner och kondensorfläktar försvinner
  • Minskad elförbrukning - mindre miljöpåverkan
  • Rent - inga kemikalier eller oljor som kan orsaka skador
Öresundskraft Marknad AB