Anmälan mätaruppsättning vid växlarbyte/installation/besiktning av fjärrkyla

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa möjliga sätt ber vi er fylla i nedanstående formulär.

Beställning skall vara Öresundskraft tillhanda senast 14:30, 7 arbetsdagar före önskad installation.