Tillsammansför17 2560 x 540
Tillsammansför17 1600 x 900

Vårt engagemang

Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med att kostnadsfritt förmedla aktuellt och relevant utbildningsmaterial till skolor i hela Sverige. Det handlar konkret om att bidra till en positiv utveckling för elever. Öresundskraft stöttar Aktiv Skola så de kan hålla utbildningar om grooming, droger, hälsa, miljö och mobbning.

Läs mer här.

Eskilsminne IF – ”Hela Helsingborg”

”Hela Helsingborg” är en satsning av Eskilsminne IF som samlar sociala initiativ och aktiviteter för barn och ungdomar. Öresundskraft är med som samarbetspartner. Syftet med initiativet är att motverka utanförskap genom att bidra till sunda värderingar samt att skapa möjligheter att delta i ett brett utbud av olika aktiviteter. Några av de initiativ och aktiviteter som ingår är Drivkraft Helsingborg, Man Up Sweden och lägerverksamhet.

Läs mer här

FC Helsingborg

Öresundskrafts samarbete med innebandyföreningen FC Helsningborg. Till exempel har Pantamera-boxar placerats ut på olika platser på Öresundskrafts kontor. När de är fyllda går pengarna för panten oavkortat in i FCH:s verksamhet.

Helsingborgs IF – ”Fotboll för alla”

Fotboll är världens största sport och förenar människor trots språkbarriärer. Genom ”Fotboll för alla” ges barn och ungdomar med olika förutsättningar lika möjlighet till rörelse och gemenskap. Det handlar även om att förebygga mobbning och förbättra livskvalité för barn/ungdomar med funktionsvariation eller utsatt levnadssituation samt motverka utanförskap. Öresundskraft stödjer "Fotboll för alla" sedan många år. Öresundskraft är också den första partnern i HIF:s arbete för flick- och damfotboll. Syftet är att få fler tjejer att spela fotboll och uppmuntra till spel högre upp i åldrarna.

Läs mer här

Helsingborgs simsällskap

Helsingborgs Simsällskap bedriver kursverksamhet (babysim, simskolor, vuxensim, mm) och även en stor tävlingsverksamhet för flickor och pojkar. Öresundskraft är samarbetspartner till föreningen, som har drygt 5 700 medlemmar. Detta gör föreningen till en av de största simföreningarna i landet. 

Hittarps IK - HIK+

HIK+ syftar bland annat till att göra det lättare för klubbens unga spelare att hinna med både skola och fotboll. Det gör att ungdomar ges möjlighet att strukturera sin läxläsning samtidigt som de kan stanna längre i fotbollen. En viktig del i HIK+ är att tidigt förstå betydelsen av en aktiv fritid och bra kost för att må bra och uppnå skolresultat. 

Läs mer här

Högaborgs BK

Högaborgs BK erbjuder under sommmaren gratis sommarfotbollsskola för flickor och pojkar. Öresundskraft är sponsor till sommarskolan och har bidragit med "sportkit" i form av gympapåsar, vattenflaskor och sittunderlag.

Jonstorp Hockey

Öresundskraft bidrog med 160 vattenflaskor under Hamp Camp, en sommarlägerskola arrangerat av Jonstorp Hockey.

HIF.jpg

Foto: Johan Lilja

Miljöverkstaden - Helsingborgs stad

Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning för att stödja skolornas miljöundervisning. Syftet är att skapa beteendeförändring för ett mer hållbart samhälle och samtidigt uppnå livskvalitet inom Familjen Helsingborg. På uppdrag av Öresundskraft genomförs undervisning för elever i årskurs 1, 6, 8 och 9. Ämnena som berörs är då energi, avfall och elsäkerhet. Eleverna får på olika nivåer lära sig om miljöpåverkan av olika energislag och energianvändning i hemmet. De får även testa solceller, vindkraftverk och fjärrvärmeväxlare för att kombinera teori med praktik.

Läs mer här

Nattvandrarna

Öresundskraft stöttar nattvandrarna i Helsingborg. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

OV Helsingborg – ”Handbollskola för alla”

Projektet "Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration" bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning.
”Handbollsskola för alla" innebär strukturerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 6-9 år. På lång sikt är syftet att minska antalet ungdomar som hamnar i utanförskap. 

Läs mer här

Vattenpoolarna

Vattenpoolarna är en vattenpoloförening i Nordvästra Skåne som står för mångfald, antidooping, antidroger, barns välmående och kamratlig anda. Öresundskraft är samarbetspartner till klubben, som även möjliggör att nyanlända får gå i simskola. Dessutom hålls turneringen "Öresundskraft Novembercup i Vattenpolo" under 2020. 

Padel Crew

På Padel Crew i Helsingborg kan barn och ungdomar spela gratis padel under några timmar på vardagseftermiddagarna. Öresundskraft sponsrar nämligen bana 17, för att främja rörelse och aktivitet. Vi vill möjliggöra för fler barn att testa padel. 

Praktikplatser och examensarbete

Varje år välkomnar Öresundskraft många praktikanter och exjobbare. Under 2018 erbjöd vi praktik för 25 personer, utanför arbetsmarknaden eller som studerande. Som praktikant på Öresundskraft får du en trevlig arbetsmiljö, engagerade kollegor och erfarna handledare. Vi gör vårt bästa för att ge dig en så meningsfull och lärorik praktikperiod som möjligt. Samtidigt berikas vår verksamhet och vi får chansen att möta våra framtida medarbetare.

Läs mer här

04-april 2.jpg

Ramlösa Södra IF - Idrott för alla

Öresundskraft samarbetar sedan flera år med Ramlösa Södra IF i initiativet ”Idrott för alla”. Detta syftar till att ge personer med funktionsvariation möjlighet till aktivitet och gemenskap. Föreningen erbjuder idrotter som fotboll, bowling, innebandy, handboll och dans. Genom samarbetet kan initiativet utvecklas långsiktigt och medlemmarna kan växa och utvecklas i sin egen takt.

Läs mer här 

Rögle BK – ”Grönvit Hållbarhet”

Öresundskraft är utvecklingspartner i Rögle BK:s miljönätverk Grönvit hållbarhet. Tillsammans skapar vi kunskap och medvetenhet om hur vi ska arbeta med vår viktigaste framtidsfråga, miljön. I samarbetet har vi gemensamt tagit fram riktlinjer för hur föreningen kan hantera sammanhang och situationer som rör hållbarhet. Det kan till exempel gälla samåkning till matcher, solceller på taken, källsortering och plastbantning. Målet är att nätverket av ungdomar, föräldrar, ledare och anställda ska bli goda förebilder även i miljösammanhang. Dessutom har ca 1200 puckar skänkts till ungdomsverksamheten och Rögles nr 17, Taylor Matson, presenteras under säsongen 2020-21 av Öresundskraft. 

Läs mer här

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet arbetar dygnet runt och året om för att alltid vara redo att hjälpa till vid sjönöd. I Sverige står sjöräddningssällskapet för 70 procent av sjöräddningen. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Därför är vi på Öresundskraft glada att kunna stötta räddningsstationen RS Råå, med hemvist i norra Öresund.

Läs mer här

Sommarteater

Under sommaren 2020 gjorde Öresundskraft 10 teaterföreställningar möjliga genom att gå in och sponsra dessa. Föreställningarna visades på olika platser i Helsingborg.

Stattena IF

Öresundskraft var med och bidrog för att verkliggöra Stattena IF:s sommarfotbollsskola. Samarbetet innebar att barn i åldrarna 5 till 13, med olika bakgrund, fick möjlighet till två veckor med lek, aktiviteter och gemenskap. Öresundskraft bidrog med 100 vattenflaskor, sport-påsar, mat, frukt och service. Dessutom har Öresundskraft finansierat nya matchställ till föreningen.

Ängelholms Hembygdsförening

Öresundskraft sponsrar den ideella Hembygdsföreningen i Ängelholm, så att inträde för besökare kan fortsätta att vara gratis. Dessutom innebär samarbetet en möjlighet för Pyttetåget att köra mellan Järnvägens museum och Hembygdsparken, genom staden.

Öresundskraft AB