14 september 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Våren 2018 installerades den nya intagstanken för havsvatten till Öresundskrafts nya produktionsanläggning för fjärrkyla. Anläggningen togs i drift i slutet av juni förra året och det blev gasen i botten direkt. Juli 2018 producerade Helsingborgs fjärrkyla-anläggning 3620 MWh (megawattimmar) fjärrkyla, att jämföras med 1686 MWh under juli 2017, en ökning med 214 procent. Imponerande! Men vad är fjärrkyla egentligen? Och vilka fördelar finns det för organisationer och företag att kyla sina fastigheter med fjärrkyla?     

Fjärrkyla bidrar till ett svalkande och behagligt inomhusklimat - som fjärrvärme fast tvärt om alltså. Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier, shoppingcentra och andra byggnader eftersom det ersätter flera mindre kylmaskiner.  

4 FÖRDELAR MED FJÄRRKYLA:

Ekonomiskt

Fjärrkyla är en flexibel produkt som kan växa med din verksamhet. Givet tillräcklig ledningskapacitet så kan du enkelt köpa till den kyla du behöver.  

Driftsäkert

Fjärrkyla bygger på beprövad teknik och systemet sköter sig i princip själv. Underhållsbehovet är minimalt, kostnaderna är kända. Låter du oss utföra det lilla underhåll som behövs, kan du lugnt fokusera på din kärnverksamhet.  

Miljöklok

För att producera fjärrkyla använder vi resurser som annars hade gått till spillo. Under sommarmånaderna använder vi överskottet av fjärrvärme för att driva vår kylanläggning. Vi använder också kallt havsvatten. Det betyder att fjärrkyla från Öresundskraft hushåller med primärenergi och minimerar CO2-utsläppen, jämfört med mindre, lokala kylmaskiner.  

Produktiv

Fjärrkyla svalkar små och stora fastigheter och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. Med fjärrkyla, framför allt i kombination med fjärrvärme, kan du skapa ett oslagbart klimat i din fastighet.    

HUR FUNGERAR FJÄRRKYLA - DEN KORTA VERSIONEN

Fjärrkyla kommer från en kylcentral för storskalig produktion och ersätter fastighetens egen kylanläggning. Kallt vatten distribueras genom isolerade rör till fastigheten och tar med sig värme därifrån. Det kalla vattnet används för att kyla luftbatterier i centralventilationen samt för punktinsatser, exempelvis baffelsystem,  i respektive utrymme i fastigheten. Efter att vattnet nyttjats pumpas det tillbaka till produktionsanläggningen för att åter kylas. Ett fullt utbyggt fjärrkylasystem kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner.  

Öresundskrafts fjärrkylanät började byggas 1998 och är främst koncentrerad till de centrala delarna av Helsingborg. För närvarande är 43 fastigheter i Helsingborg anslutna till fjärrkyla. Dunkers kulturhus, Helsingborg Arena McNeil AB, Helsingborgs Lasarett och Wihlborgs Fastigheter är några av våra kunder. Flertalet av Helsingborgs centrala hotell har också fjärrkyla samt kommande mötesplatsen SeaU med sina restauranger, hotell och kongressanläggningar. Nätet är idag cirka nio kilometer långt och antalet kunder ökar i takt med att fjärrkylanätet förtätas och byggs ut.  

Så här säger Jan-Åke Åström, energiingenjör på Öresundskraft, om fjärrkylans positiva egenskaper:  

"Miljövinsterna är ju en sak så klart. Fjärrkylan i Helsingborg är bra eftersom vår produktionsmix har låg primärenergifaktor. Det gör att vår gemensamma miljö påverkas i så liten grad som möjligt när man använder vår fjärrkyla till fastigheten. Våra kunder bidrar till miljövinsten och även till att elsystemet belastas mindre. Vidare får man driftsäker kyla med kända kostnader. Att man som fjärrkylakund dessutom får en mindre och lättskött utrustning i sin fastighet bidrar till en enklare tillvaro där man kan fokusera på sin kärnverksamhet."  

PRIS TILL ÖRESUNDSKRAFT FJÄRRKYLA (IGEN)!

Nyligen tilldelades Öresundskraft ”The Global District Energy Award” i kategorin ”Expansion.” Priset gäller utbyggnaden av resurseffektiv fjärrkyla i Helsingborg. En jury av internationella experter tilldelade Öresundskraft priset med motiveringen: ”för ledarskap i leverans av rena, hållbara energilösningar”. Så extremt roligt! Framförallt eftersom det faktiskt är andra gången som vår fjärrkyla tilldelas en internationell utmärkelse. År 2017 kammade fjärrkylan hem en utmärkelse från Climate and Clean Air Coalition under klimatmötet COP23 i Bonn.  

Intresserad av fjärrkyla till verksamheten? Kontakta vår kundansvarig och ta reda på mer.

Jan-Åke Åström
042 490 33 09
jan-ake.astrom@oresundskraft.se  

{{posts.CurrentItem.Author}}