27 augusti 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Vi har för närvarande ett ganska ansträngt läge för vattenkraften i och med den långdragna torkan. I dagsläget saknar vi ca 25 TWh vatten i de svensk-norska vattenkraftmagasinen. Det är inte bottenrekord men inte heller långt ifrån tyvärr.  

1. Stigande priser på spotmarknaden

Den låga tillgången på elkraftproduktion har lett till kraftigt stigande priser på spotmarknaden för el vilket direkt påverkar dig med avtalet SmartEl. Du som har TryggEl påverkas inte. När du ska omförhandla dina avtal kan du däremot mötas av ett erbjudande som verkar väsentligt högre.  

2. Dyrare elcertifikat

I samband med de djupa högtrycken under sommaren har vindkraften också varit lägre än vanligt vilket innebär att det producerats inte bara mindre el utan också utfärdats färre elcertifikat vilket drivit upp priset på dessa. I början av året kostade elcertifikat runt 2,4 öre/kWh, nu är prisläget uppe över 5 öre.  

3. Avställningssperiod för kärnkraften

Samtidigt som detta sker är vi mitt inne i en avställningsperiod för kärnkraft som årligen utförs på sommaren. Man kan inte göra revision på alla anläggningar samtidigt utan de ligger som ett pärlband från våren och en bit in på hösten.  

Vilket arbete som utförs på varje kärnkraftverk skiljer sig och ibland är det mindre översyner (jämför med ett oljebyte på bilen) och ibland större (kamremsbyte…) Vid omfattande arbeten ökar också risken för förseningar.  

4. Grannländer i Europa påverkar nordiskt elpris 

De nordiska länderna är ihopkopplade med omkringliggande länder och dessa import-/exportmöjligheter innebär att våra priser i Norden påverkas av prisläget i omkringliggande länder. Många av våra grannar har fortfarande tyvärr en betydande andel kolkraftproduktion (även om framförallt Tyskland gjort en fantastisk ökning av sin förnybara kraftproduktion). Den rådande högkonjunkturen gör att efterfrågan på el och kol är hög och världsmarknadspriset på kol är kraftigt stigande under året vilket innebär att priset på el är högt även där.  

5. Fortsatt svag krona

Priserna på elbörsen görs upp i EURO och för alla som rest utomlands de sista åren är det ingen nyhet att den svenska kronan fortsatt att försvagas mot euron vilket gör att priset i kronor och ören påverkas även av detta  

Vad måste hända för att priserna ska komma neråt igen?

Det enkla svaret är att det måste regna MYCKET (mer än normalt) och att kärnkraftverken ska klara sina årsavställningar utan betydande förseningar. Svenska kronan får gärna stärkas också. Oron är störst för perioden fram till nästa vårflod. Priserna på marknaden visar på priser på runt nuvarande nivå fram till kvartal 2 2019. Under nästa år ska den femte finska kärnreaktorn tas i drift vilket minskar trycket lite grand.  

Vad kan du som kund göra?

Vi är i ett ansträngt läge just nu och vi kan inte lova att situationen automatiskt kommer att förbättras under det kommande året. En förbättring kräver att det ska regna och blåsa mycket mer än normalt. För dig som har TryggEl-avtal är det lugnt fram till kommande omförhandling. Du som ska omförhandlas med leveransstart innan nästa sommar kommer att påverkas av rådande marknadsläge. Treårsavtal kommer att vara fortsatt billigare än ettårsavtal för kunder som vill känna sig trygga och ha kolla på sina framtida utgifter.  

För dig med rörligt pris kommer det med största sannolikhet att bli en betydligt dyrare höst och vinter än vad du vant dig vid de senaste åren. Har du möjlighet att härda ut och vill undvika att betala den riskpremie som det oftast innebär att teckna ett fastpris så ska du ligga kvar på rörligt pris.  

Viktigt är att du som kund har ett elavtal som passar din riskvillighet. Det är också viktigt att du förstår vad ditt elavtal innebär, på gott och ont. Vilka för- och nackdelar finns samt vilka styrkor och svagheter? Elavtalet går att jämföra med bankräntor: Vad tål din ekonomi och vilka svängningar har du råd att hantera?  

Förvaltad El passar dig som är beredd att binda ditt elavtal över en bestämd period för att i gengäld få ett riktigt bra elpris. Tecknar du FörvaltadEl läggs ditt elavtal in i en grupp med flera andra - en kundportfölj - och våra experter på elhandel jobbar aktivt med att köpa in el till portföljen när priset är som bäst. Genom att ständigt bevaka elmarknaden kan vi göra inköp vid gynnsamma tillfällen och du kan känna dig trygg med att förvaltningen av ditt elpris är i precis rätt händer. I perioder av riktigt låga priser, som vid varma och blöta vintrar, kommer denna avtalsformen att ha svårt att konkurrera med ett rörligt pris. I en rörlig elmarknad däremot, finns det ofta möjligheter för våra förvaltare att göra prissäkringar på marknaden till fördel för dig som kund.

   Förvaltad el, öresundskraft    

{{posts.CurrentItem.Author}}