18 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme till allt från lägenhetshus och villor till större företagsfastigheter. Anledningen till varför det kallas fjärrvärme är just på grund av att energin kommer från centrala produktionsanläggningar utanför hemmet eller fastigheten. Här i Helsingborgsregionen är Filbornaverket exempel på en sån produktionsanläggning. Fördelarna med fjärrvärme är både miljömässiga och ekonomiska, men på vilka sätt?  

  • Det är ett miljöklokt alternativ! Fjärrvärme är energi som återvunnits från industriella processer: spill, spån och avfall. Enkelt uttryckt: fjärrvärmen använder det som redan använts. Och på köpet produceras (ofta) elektricitet. Detta till skillnad från värmepumpar som förbrukar elektricitet. Faktum är att värmepumpar (exempelvis) belastar miljön sex till tio gånger mer än fjärrvärme.

  • Hela 96 procent av fjärrvärmen från Öresundskraft framställs av återvunnen energi. Det betyder att du som fjärrvärmekund hos oss bidrar till energiåtervinning. Och det minskar sop- och avfallshögarna i regionen. 

  • Installationskostnaden för fjärrvärme är låg, priserna på värmen är stabilare över tid och underhållskostnaderna är små. Till exempel så kommer fjärrvärmepriserna 2018 att vara oförändrade.

  • Fjärrvärme har en säsongsanpassad prismodell. Priserna är högre på vinterhalvåret men och andra sidan lägre under sommarmånaderna. Anledningen är att det blir dyrare för oss att producera värme på vinterhalvåret när efterfrågan ökar.

  • Leveranssäkerheten är hög hos fjärrvärme. I småhus och villor behöver värmeväxlaren inte ta mycket mer plats än träningsväskan och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter till största delen sig själv. 

       

{{posts.CurrentItem.Author}}