22 maj 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Hela världen är mitt i ett stort paradigmskifte. Trender som globalisering, urbanisering, digitalisering, individualisering och hållbarhet påverkar näringsliv och samhället i stort så väl som fastighetsföretag. Kartan håller på att ritas om. Affärsmodeller, behov och konsumentbeteende så väl som normer och värderingar förändras på ett sätt som i slutändan kommer att ha stora konsekvenser för både offentlig sektor som näringsliv.  

I år släppte Fastighetsägarna Stockholm en rapport om hur digitaliseringen påverkar fastighetsbranschen. Här följer 5 av trenderna från rapporten. Hela dokumentet hittar du här.  

Internet of things och sensorekonomi  

Analysföretaget Gartner spår att det kommer att finnas drygt 20 miljarder internetanslutna enheter/sensorer i världen år 2020. Det kan handla om uppkopplade värmepannor, fjärrvärmecentraler, kylskåp och sensorer som automatiskt optimerar fastighetens energisystem i relation till uppsatta miljömål.  

Data  

I takt med att fler och fler produkter blir uppkopplad mot nätet och ökar också mängden data som produceras. Den insamlade datan skapar möjligheter för att t ex säkerställa rätt rumstemperatur, effektivisera energianvändningen i fastigheten och erbjuda service på maskiner och vitvaror innan skadan är framme. Kunskapen och möjligheten för fastighetsägare att kunna kapitalisera på data kommer bli en allt större konkurrensfördel i kampen om hyresgästerna.  

Krav på cybersäkerhet ökar  

Internet of things och smarta fastigheter har möjlighet att generera data om allt från hälsa och matvanor till energianvändning i fastigheten. Därför gäller det för fastighetsföretagen att vara tydliga mot hyresgästerna om vad datan används till och varför. Information och data som underlättar för hyresgästen eller innebär mindre miljö- och klimatpåverkan är ofta okej. Används informationen däremot till förmån för riktad reklam från tredjepart utan att det har kommunicerats riskerar fastighetsägarna en hel del bad will. Däremot kan man tänka sig nya hyresgästavtal som innebär att hyresgästen får sänkt boendekostnad om han/hon är villig att acceptera en viss volym av reklam från tredjepart.  

Artificiell Intelligens  

Automatiserad fastighetsskötare som lokaliserar potentiella problem innan de inträffar, smarta säkerhets- och belysningssystem och varför inte automatiserad och/eller robotiserad hemhjälp eller trädgårdsskötsel? Detta skulle kunna vara potentiella tilläggstjänster för fastighetsägare att sälja till sina hyresgäster som delar i ett helhetserbjudande. För fastighetsägare innebär framstegen inom AI både förebyggande aktiviteter och potentiella besparingar samtidigt som det är en möjlighet till diversifiering och att bredda erbjudandet för fastighetsägaren.  

Delningsekonomi  

Digitaliseringen möjliggör delandet av resurser på ett mer effektivt sätt och i en helt ny skala än tidigare. AirBnB har på kort tid skakat om hotellbranschen och utmanat reglerna för andrahandsuthyrning. På samma sätt utmanar Uber taxinäringen. Andra exempel på digitala verktyg och tjänster som drar fördel av delningsekonomin är: DogVacay, Turo, TaskRabbit och Fon. Många av de här är amerikanska. Några svenska exempel är: Taskrunner, Instajobs och Bonsai.  Ökade möjligheter att dela lokaler, tjänster och produkter skulle kunna erbjuda ökade intäkter och inte minst besparingar för fastighetsägare. Exempel är elbils- och elcykelpooler eller möjligheten att dela på fastighets- och trädgårdsskötsel.  

En delningstjänst som har direkt påverkan på fastighetsbranschen är digitala bostadsförmedlingstjänster (exempelvis ’HomeQ’). Med hjälp av algoritmer och digitala kontrakt utmanar de gamla bostadskösystemen genom att erbjuda bättre anpassade erbjudanden utifrån de bostadssökandes behov matchat med hyresvärdens önskemål. Ett annat exempel är inom energiområdet där det lanseras olika tjänster för delning av solelsöverskott med stöd av digitala plattformar.      

 IoT Smart City Helsingborg Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}