15 november 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solceller är det nya svarta. Media, nationell och internationell, är med jämna mellanrum fullproppad med nyheter om divers satsningar på solceller världen över. I september avskaffade EU skyddstullarna på solceller från Kina. I Helsingborg är vi störst i Skåne på solenergi.  Solceller är minst sagt högintressant just nu. Kul tycker vi! Men uppmärksamheten i media och på sociala medier bäddar för en del förvrängningar och missuppfattningar. 5 myter om solceller börjar...nu!    

Solceller fungerar inte i Sverige. Solen skiner för lite.

Det är visserligen sant att solceller inte genererar lika mycket el under molniga dagar. Däremot är det viktigt att veta att Sverige har lika bra förutsättningar för solceller som centraleuropa. Faktum är att det har visat sig att det svenska klimatet är idealiskt för solceller. Kalla temperaturer har nämligen positiva effekter på solcellernas elproduktion. För varma klimat och årstider kan däremot medföra energiläckage.  

Solceller är dyrt. 

Priset på solceller har faktiskt sjunkit med cirka 10 procent per år sen 1980. Anledningen är att det byggs mycket anläggningar runt om i världen. Investeringen i solel är gynnsam för kunden på grund av att leverantörerna mer och mer konkurrerar om pris. Förutom ett ständigt sjunkande pris på solenergi så har Sverige ett generöst investeringsbidrag till solcellsanläggningar. Svenska staten har ökat investeringsbidraget till privatkunder från 20 – 30%. pris.  

Solceller är en fluga. Intresset kommer att minska. 

Statistiken pekar i alla fall emot. Faktum är att intresset för solceller ökar. En färsk undersökning (2018) från Sveriges Bostadsrättscentrum visar att 42 procent av bostadsrättshavarna vill ha solceller. Motiveringen är att solceller skulle öka värdet på deras bostad.  

Solceller kräver bygglov.

Nej. Inte sedan 1 augusti 2018. Då slopade riksdagen nämligen bygglovskravet för solceller som monteras i hustakets riktning/form. Syftet är att underlätta för omställningen till en förnybar och hållbar elproduktion. Dessutom vill man underlätta för byggnadsnämnder och rättsväsende. http://braenergi.oresundskraft.se/solceller-utan-bygglov-bygglovskrav-for-solceller-slopas/  

Produktionen av solceller skadar miljön långsiktigt mer än vad solenergi besparar planeten koldioxidutsläpp.

Producenter blir hela tiden hållbarare i produktionen av solceller. Men visst. Det gäller att tänka till var man köper sina solceller ifrån. Framförallt är det leverantörer i länder med mycket kolkraft i energimixen (ex Tyskland och Kina) som tenderar att ha en negativ miljöpåverkan i sin produktion av solceller. Det finns helt enkelt solcellsproducenter som är hållbarare än andra. Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) är en idéell organisation vars uppgift är främja för hållbarhet och folkhälsa på en global nivå. SVTC gör detta genom att undersöka och bevaka hur pass hållbar framställningen av olika högteknologiska produkter är. Produktionen av solceller är exempel på en sån produkt. Öresundskraft använder sig av Trina Solar som 2016-2017 hamnade i topp tre (av 35) på SVTC:s Solar Score Card.  

{{posts.CurrentItem.Author}}