09 maj 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

1 Prismodellen

Öresundskraft använder sig av en prismodell som är anpassad efter efterfrågan, det vill säga säsongspriser.  

Fjärrvärmepriset består av två delar: en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen kallas också energidelen. Den har en direkt koppling till vad det kostar att producera värmen och hur stor efterfrågan är under de olika säsongerna på året.  

Energidelen är uppdelad på tre säsonger: ett vinterpris, ett vår/höstpris och ett sommarpris. Andra leverantör kan till exempel ha ett och samma energipris året om. Öresundskrafts prismodell gör att det enkelt för dig att kunna relatera till just dina uppvärmningskostnader.  

Under vintern när du och många andra kunder skruvar upp termostaten för mer värme måste vi elda betydligt mer varpå kostnaderna går upp. Varma sommardagar är det tvärtom. När du i stort sett endast använder fjärrvärme för varmvattnet är uppvärmningskostnaden som lägst. Det är med andra ord efterfrågan och utbud som styr beloppet på fakturan.  

En säsongsanpassad prismodell uppmuntrar till energieffektisering när den behövs som allra mest. På vintern, när vi tillsammans behöver hushålla med energin och minska vår användning, då är det också som mest lönsamt för dig som kund att spara. Det tjänar både du och miljön på!  

Fasta delen: Underhåll och utbyggnad

Den fasta delen står för omkring 20 procent av din totala fjärrvärmekostnad och går till underhåll av nätet, investeringar samt administration.  

Energidelen: Din användning

Energidelen är den största posten, cirka 80 procent, på din fjärrvärmefaktura och är helt enkelt kostnaden för det antal kWh (kilowattimmar) du använder varje månad. Intäkterna från energidelen går till själva fjärrvärmeproduktionen det vill säga till inköp av bränsle.  

2 Väder och vind

Årstiden, liksom väder och vind, påverkar som sagt din energikostnad, vilket i sin tur hör ihop med att Öresundskrafts produktionskostnader varierar med säsong, utbud och efterfrågan. Under kyliga perioder händer det att vi måste köpa in mer och dyrare bränsle, i vissa fall fossila, för att kunna värma alla regionens villor och fastigheter medan vi eldar betydligt mindre på våra produktionsanläggningar under varma dagar.  

I grunden använder vi oss dock uteslutande av återvunnen energi. Det betyder att vi tar ut energin ur sådant som ingen annan vill ha, till exempel returträ och flis, restavfall och spillvärme från industrin. Fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm består till 95 % av återvunnen energi, det är därför som fjärrvärme är ett miljöklokt uppvärmningsalternativ.

3 Din fastighet är unik

Något annat som också påverkar din fjärrvärmekostnad är din fastighet. Varje fastighet är unik genom ålder, isolering, byggmetod, vem som bor där med mera. Därför går det inte att göra direkta jämförelser mellan husens energianvändning.  

Antalet familjemedlemmar i hushållet har stor betydelse vad gäller fjärrvärmeanvändning. En familj med tonårsbarn använder mycket mer varmvatten jämfört med en familj på två personer.  

I ett normalfall, med totalt 20 000 kWh på ett år så beräknar man att 67 % av årets totala fjärrvärmeanvändning sker under vintern (uppvärmning i element samt tappvarmvatten). Under våren/hösten använder man fjärrvärme till endast 26 % och under sommaren endast 7 %; i stort sett endast till uppvärmning av tappvarmvatten.  

Och du: tänk på att för varje grad du höjer temperaturen över 21 grader, så ökar din kostnad med cirka 5 %.  

4 Själva fjärrvärmepriset

En annan sak som givetvis påverkar kostnaden är själva fjärrvärmepriset. Det påverkas av bränslekostnader, utbud och efterfrågan på restavfall, investeringar i produktionsanläggningen, förvaltning och underhåll av fjärrvärmenätet, anläggningar och personal samt skatter, lagar och förordningar. Priset påverkas givetvis även av konkurrensen på värmemarknaden.  

5 Vår dialog med dig som kund

Vi är måna om att du som kund är trygg med hur priset på fjärrvärme sätts. Det tror vi sker allra bäst genom dialog. Sedan år 2012/13 gör vi just det. Varje år träffar vi villaägare, fastighetsägare och näringsidkare i Ängelholm och Helsingborg för en dialog om fjärrvärmepriset. Där får kunderna runt bordet full insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, vilka antaganden vi gör om räntor och mycket annat. Vårt gemensamma mål är ett fjärrvärmepris som upplevs som rimligt av båda parter och som är konkurrens-kraftigt jämfört med andra uppvärmningsalternativ. En indikation av priset för näst-nästa år presenteras även på prislistorna för att underlätta framtida budgetering. Fjärrvärmekunderna i Ängelholm (inkl. Vejbystrand) och Helsingborg omfattas av Prisdialogen. På vår hemsida finner du mer information om Prisdialogen. Vill du vara med i vår dialog? Kontakta oss gärna.    

 


{{posts.CurrentItem.Author}}