26 januari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I Sverige fanns ca 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar 2017 varav ca hälften tillhör företag och verksamheter. Mellan 2017 - 2018 ökade antalet nätanslutna anläggningar med ytterligare 66 %. Funderar du och ditt företag också på att investera i en solcellsanläggning till verksamheten och vill ha lite mer information? Då ska du läsa vidare. Här är 6 anledningar till varför solceller till företaget är en bra investering:  

Ekonomiska fördelar med solceller

En investering i solpaneler motsvarar en årlig avkastning på cirka 2 - 6 %. Avkastningen handlar framförallt om att solpaneler minskar företagets driftskostnader och dessutom ger verksamheten möjlighet att sälja överskottsel under vår- och sommarmånaderna. Möjligheten att sälja överskottet från sommarmånaderna innebär alltså både intäkter och besparingar för verksamheten som genererar avkastning. Och dessutom: Efter avbetalningstiden har ditt företag en helt gratis energikälla! Det finns mer: Avskrivningen går att bokföra så att resultatet från solcellerna syns direkt i bokslutet.  

Bra för miljön med solceller

Att producera egen el med hjälp av solceller avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären till skillnad från till exempel kolkraft. Dessutom! Elöverskottet som ditt företag säljer tillbaka till marknaden kan exporteras till länder ute i Europa där man annars använder "skitigare" el. Genom att sälja ditt överskott av förnybar solenergi bidrar alltså du och ditt företag till att världen blir renare och mer hållbar.  

Bra för varumärket med solceller

Med solpaneler på taket visar företaget att ni konkret jobbar för en bättre och friskare planet. Det är ett ställningstagande som kan skapa förtroendekapital hos både kunder och anställda samt generera affärer. Enligt en undersökning säger sju av tio konsumenter att de under de senaste tolv månaderna medvetet valt att köpa varor som är producerade på ett miljövänligt/etiskt sätt. Andra studier pekar på att konsumenter till och med är villiga att betala tio procent mer för varor/tjänster som är producerade med hänsyn till etik och miljö. Solceller är alltså direkt varumärkesstärkande.  

Bra förutsättningar för solceller

Sverige har bra förutsättningar för solceller. Vi har ungefär lika många soltimmar som i centrala Europa, instrålningen är cirka 1 000 kilowattimmar i södra Sverige och 800 kilowattimmar i de norra delarna.  

Solcellsinvesteringsstöd och skattereduktion

Solinvesteringsstödet täcker för närvarande 20 % (2019) av installationen hos företag. Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen. Tänk på att företag måste söka bidraget innan installation. Företag (precis som privatpersoner) får även en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme som säljs tillbaka till nätet.  

Bra garanti på solceller 

Öresundskraft lämnar en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på hela 25 år. Det betyder att solcellerna ska producera 80 procent av sin ursprungliga effekt när de är 25 år gamla. Om de inte gör det har du rätt till nya paneler från tillverkaren.

   

{{posts.CurrentItem.Author}}