25 mars 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Driver du och din familj ett jordbruk? Har ni i så fall funderat på att installera solceller? Potentialen med solenergi hos jord- och lantbruk är nämligen i det närmaste oändlig. Det finns flera fördelar med att låta solceller och solenergi driva ditt jordbruk.  

Avkastning på solenergi är kostnadseffektivt och ger avkastning

Stora takytor innebär större och kostnadseffektiva solcellsinstallationer som kan ha stora fördelar för ekonomin hos ett lantbruk. En investering i solpaneler motsvarar en årlig avkastning på cirka 7 - 10 % (beroende på storleken på installationen). Avkastningen handlar framförallt om att solceller minskar jordbrukets driftskostnader och dessutom ger verksamheten möjlighet att sälja överskottsel under vår- och sommarmånaderna. Möjligheten att sälja överskottet från sommarmånaderna innebär alltså både intäkter och besparingar för verksamheten som genererar avkastning.  

Högre och optimerad produktion

Större installationer på stora tak i söderläge innebär mer producerade kilowattimmar per installerad kilowatt. Solcellsinstallationer på stall, logar och maskinparker hör till bland de mest gynnsamma eftersom taken är lätta att installera på och ofta har mycket solinstrålning. Detta ger bra förutsättningar för en kostnadseffektiv installation.  

Kortare återbetalningstid

Återbetalningstiden för solceller för en normalstor villa som installerar 23 paneler är c.a 12 - 15 år med investeringsstöd. Tack vare möjligheten att installera fler paneler på större takytor, sjunker återbetalningstiden för jordbrukare med minst ett par år, ofta mer än så.  

Bra för miljön

Att producera egen el med hjälp av solceller avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.  

Starkare varumärke

Jordbruk som drivs av förnybar energi från solceller ger företaget en starkare miljöprofil och varumärke. Med solceller på taken visar företaget att jordbruket konkret jobbar för en bättre och friskare värld. Studier visar att 80 % av svenska folket vill att det ska investeras mer i solceller, vilket gör solkraft till Sveriges mest populära energislag.  

Ingen service

Solceller består inte av några rörliga delar och kräver i princip ingen service eller underhåll. Det låter er fokusera på det som är viktigast – ett levande svenskt landskap.

{{posts.CurrentItem.Author}}