06 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Det kommer många tankar, frågor och funderingar kring solenergi men också om själva anläggningen - högt och lågt om prislappen till frågor om det finns olika färger på solpanelerna. Vi är väldigt engagerade i solceller och tycker att det är fantastiskt roligt att människor funderar och undrar kring solenergi. Här har vi samlat några av de vanligaste tankarna och frågorna:  

Solceller!? Skulle aldrig falla mig in så lite som solen skiner. 

Det är visserligen sant att solceller inte genererar lika mycket el under molniga dagar. Däremot är det viktigt att veta att Sverige har lika bra förutsättningar för solceller som centraleuropa.  

En anledning att inte skaffa solceller är att skatten på solel kommer att chockhöjas och priserna slå i taket när tillräckligt många har det. Helt plötsligt är det svindyrt. 

Vad det gäller framtida beskattning av solcellsanläggningar och egenproducerad el så är det inget vi har sett några indikationer på. Men eftersom det är staten som beslutar om det och inte Öresundskraft så är det naturligtvis svårt för oss att sia om.

Men generellt så sjunker priserna på solcellsanläggningar i dagsläget. Priset på solceller har faktiskt sjunkit med cirka 10 procent per år sen 1980. Anledningen är att det byggs mycket anläggningar runt om i världen. Investeringen i solel är gynnsam för kunden på grund av att leverantörerna mer och mer konkurrerar om pris.  

Det är dyrt och en stor investering redan nu. 

Förutom ett ständigt sjunkande pris på solenergi så har Sverige ett generöst investeringsbidrag till solcellsanläggningar. Svenska staten har ökat investeringsbidraget till privatkunder från 20 - 30%.  Vi på Öresundskraft ser positivt på den växande trenden och det växande intresset gentemot förnybar energi. I relation till dagens elpriser har en solcellsanläggning en pay off-tid på ungefär 12 år.  Betydligt bättre ränta än hos de flesta banker. En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka 6 – 8 %. Om du vill kan du dessutom sälja överskottsenergin under vår- och sommarmånaderna.  

Gör solceller något med värdet på villan? 

Solceller kan öka värdet på huset. Enligt en opinionsundersökning från Novus är så många som 71% av befolkningen inte främmande för att betala mer för en bostad om den har solpaneler.  

Solenergi är det dyraste energislaget och kräver stora skattesubventioner. 

På sikt tror vi att solenergi är en av de mest lönsamma formerna för elproduktion. All elproduktion har fått stöd av något slag – det finns rapporter som visar att både kärn- och kolkraft i Tyskland har fått mycket mer stöd än de förnybara energislagen. Det är också stora skillnader i ekonomi när man skapar ny elproduktion – om man väljer att bygga ny kärnkraft eller vindkraft/solkraft så kan det vara konkurrenskraftigt med de förnybara alternativen.  

Finns det solpaneler i olika färger?

Absolut vanligaste färgen på solceller är svart och blått. Anledningen är att mörka färger, och framförallt svart och mörkblått, drar till sig ljus. Vad det gäller själva solpanelerna (och inte solcellerna) så finns det leverantörer med panel som till viss gräns kan anpassas efter färgen på tak och fasad. Utbudet av solceller växer ständigt. Idag kan du köpa solpaneler över disk på Bauhaus. Även IKEA funderar på att börja sälja solcellspaket i sina varuhus. Tänk bara på att produktionen av solceller ställer krav på miljön i form av olika typer av utsläpp. Därför är det är viktigt att välja en leverantör som är dokumenterat hållbar i produktionsledet. Vår egen leverantör, Trina Solar, ligger trea (av 35) i SVTC årliga hållbarhetsundersökning Solar Global Score Card

     

{{posts.CurrentItem.Author}}