18 januari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I Sverige fanns ca 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar 2017 varav ca hälften är villor och hushåll. Funderar du också på att investera i en solcellsanläggning och vill ha lite mer information? Då ska du  läsa vidare. Här är 8 anledningar till varför solceller på villan är en bra investering:  

Solenergi på molniga dagar

Det är visserligen sant att solceller inte genererar lika mycket el under molniga dagar. Däremot är det viktigt att veta att Sverige har lika bra förutsättningar för solceller som centraleuropa.  

Ökar värdet på villan

Solenergi anses vara en förbättring för ditt hem och kan öka det totala värdet på huset. Villan kan alltså bli attraktivare för potentiella köpare när och om du ska sälja. Varför? Minskade driftkostnader ger sänkta rörliga kostnader och årliga besparingar. Även de passiva intäkterna från såld el och möjligheten att finansiera resten av elräkningen har en värdehöjande effekt vid en försäljning av villan. Solceller ökar egendomens standard avseende energianvändning. Det går att genomföra en energibesiktning och energicertifiering vilket ger dig ett intyg på att villan är energisnål. Är det billigare att dra runt villan har fler råd med fastigheten och då ökar både konkurrensen och sannolikt värdet på huset. Förutom ekonomiska aspekter blir solceller mer och mer en symbol för miljöansvar och omsorg om framtiden.. Solceller skickar en stark signal till grannskapet och potentiella köpare.  

Förbättrat solinvesteringsstöd

2018 höjer regeringen investeringsstödet för solceller från 20 till 30 % av installationskostnaden.  Dessutom jobbar regeringen för att det ska bli så enkelt så möjligt att söka investeringsstödet. Syftet med stödet är att snabba upp kötider och samtidigt öka antalet ansökningar som beviljas. Vad innebär då det? Jo att chanserna att bli beviljad investeringsstöd för dina solceller ökar samtidigt som du kan få en större summa i bidrag.  

Solceller så gott som fria från underhåll

Frånvaron av rörliga delar och små komponenter gör att underhållsbehovet blir minimalt. Enda gången du faktiskt behöver klättra upp på taket och underhålla dina solceller är om det skulle komma löv, smuts eller annat jox på dem. Och i så fall är det inte svårare än att bara borsta av anläggningen. Det är dessutom enkelt att anpassa storleken på solcellsanläggningen efter husets förutsättningar eftersom anläggningen byggs i moduler.  

Bra garanti på solceller

Du kan vara trygg om du köper solceller från Öresundskraft. Vi lämnar  en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på hela 25 år.  

Avkastning på solenergi

En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka 6 - 8 %. Det handlar framförallt om att solceller minskar dina driftskostnader och dessutom ger dig möjlighet att sälja överskottsel under vår- och sommarmånaderna.  

Egen elproduktion

Solceller låter dig generera egen elektricitet. Taket på de allra flesta villor är tillräckligt stort för att installera solceller som klarar av att täcka energibehovet under sommarmånaderna. Under vinterhalvåret kan  du behöva köpa in överskottsenergi från elnätet. Men i så fall kan du sälja överskottsenergin från sommarhalvåret och på så sätt jämna ut inköpskostnaden  

Bra för miljön

Att producera egen el med hjälp av solceller avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.  Tillverkning och installation  av solceller orsakar  miljöpåverkan men det finns sämre och bättre tillverkare att välja mellan.  Öresundskraft använder sig av Trina Solar som 2016-2017 hamnade i topp tre (av 35) på SVTC:s Solar Score Card. Undersökningen är global och mäter hur pass miljövänliga tekniska produkter är i produktionsledet.

{{posts.CurrentItem.Author}}