06 mars 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Intresset för solceller är väldigt stort och det växer dessutom hela tiden. Inte konstigt med tanke på hur många fördelar som finns med solenergi - potentialen är faktiskt närmast oändlig.  Solcellsbranschen har gått från att omsätta ett par hundra miljoner 2012 till 2 miljarder 2018. 8 stora fördelar med solenergi:   

  • Solenergi är en förnybar energikälla och därav en oändlig resurs som vi inte kommer, eller kan, ta slut på till skillnad från olja.
  • Solceller kräver ingen aktiv tillförsel av bränsle och därför finns det ingen negativ miljöpåverkan till följd av transport eller produktion av bränsle.
  • Du bidrar till Sveriges och norra Europas miljökloka elförsörjning när du säljer din överskottsel.
  • Solenergi ger inga utsläpp vid användning.
  • Eftersom solceller (oftast) installeras på taket påverkar panelerna inte omkringliggande miljö, natur eller infrastruktur.  Dessutom används yta som inte hade använts till något annat.
  • Solceller görs vanligtvis av kisel. Råvaran kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns ingen risk för att vi kommer att lida brist till följd av utvinning.
  • Solceller utvinner mer energi per ytenhet än något av de andra förnyelsebara energislagen.
  • Solceller behöver i princip inget underhåll.

  I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. 2 augusti hade vi redan förbrukat jordens resurser för i år. På bara en och en halv timme har solenergi potential att ge lika mycket energi som vi förbrukar på ett år. Solenergi är på många sätt en av de viktigaste pusselbitarna för att nå klimatmålen  

{{posts.CurrentItem.Author}}