06 april 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Vi får en hel del frågor kring solceller och optimerare. Det är alltså läge att komma med lite svar på vad optimerare är och vad optimerare betyder för dig och din solcellsanläggning 

Vad gör optimerare?

Taklutning och inskuggning kan begränsa din anläggnings effekt. Inte helt otippat så ska optimerare just optimera dina solpanelers elproduktion trots yttre förhållande som kan begränsa (t ex skugga).   

Hur fungerar din solcellsanläggning MED optimerare? 

Optimerare är en komponent som installeras på varje eller varannan solpanel i din anläggning. Optimeraren optimerar effekten hos den enskilda panelen. På detta sättet blir alltså din anläggning mindre skuggkänslig eftersom paneler med optimerare blir mindre beroende av de andra panelerna i samma sträng. Optimeraren kommunicerar också med växelriktaren. Det gör att du får en mer detaljerad bild av produktionen.  

Hur fungerar din solcellsanläggning UTAN optimerare? 

Den korta versionen är att din anläggning blir lite känsligare för inskuggning. Varför det? Jo för att växelriktaren ser bara hela strängen av ihopkopplade solpaneler. Om en panel går sönder, eller av någon anledning inte leverera som den ska, så ser du bara att hela solcellsanläggningen leverera sämre, men inte exakt vilken panel som är deffekt. Om din anläggning är skuggad blir alltså resulatet, utan optimerare, en något sämre effekt hos hela din anläggning.  

Varför optimerare?

Fördelarna med optimerare till din solcellsanläggning är alltså att: 

  1. Du maximerar solcellsanläggningens elproduktion från varje enskild solpanel och solcellsanläggningen blir mindre skuggkänslig. 
  2. Med optimerare kan du ha solpaneler i olika lutningar och väderstreck. Detta är framförallt bra om du har flera takytor som du vill sätta solpaneler på.  
  3. Du har möjlighet att följa varje enskild panel från mobilen eller datorn och noggrant jämföra elproduktionen mellan dagar, veckor och månader. Det betyder att om solcellsanläggningen inte producerar som den ska så kan du enkelt hitta felet. 

Kortfattat så maximerar du alltså din anläggnings produktion med optimerare så länge det finns skuggade ytor och/eller du inte har perfekt söderläge. 

Nyfiken på våra solceller, hur mycket en installation kostar dig och vad du tjänar på solcellerna? Kolla upp dina möjligheter i vår solcellskalkylator. 

{{posts.CurrentItem.Author}}