23 april 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Högskole- och yrkesutbildningar, bostadsmöjligheter för studenter och mötesplatser i inspirerande miljöer. Ängelholms Akademi verkar för att etablera ett campus med utbildning på högskolenivå i nära samverkan med stadens näringsliv. Detta är ett självklart initiativ som Öresundskraft är stolta över att vara en del av!

Samarbete mellan akademin, näringsliv och kommun är viktigt

Världen förändras snabbt. I och med samhällets drastiska förändringar är det extra viktigt att samarbetet mellan näringsliv och kommun blir starkare för att kunna skapa förutsättningar för utbildningar som är relevanta och ligger i linje med de behov som finns. Ett campus kan därför ses som en helt självklar arena där olika former av samverkan mellan kommun, företag och invånare i Ängelholm kan äga rum. Dessutom skulle ett campus kunna bidra till att stadskärnan blir mer levande och skapar ett attraktionsvärde som drar till sig unga människor som vill studera. Ett vinnande koncept eller hur!

Varför är Öresundskraft engagerade i initiativet?

Vi vill såklart bidra till regionens utveckling och attraktivitet och ser det som ett självklart val att få vara en del av Ängelholms resa. Initiativet med Ängelholms akademi går i linje med det vi på Öresundskraft arbetar med. Som ängelholmarnas energibolag vill vi bidra till:

  • Regionens utveckling och attraktivitet
  • Samarbete mellan akademi, näringsliv och kommun
  • Tillgång till relevant och kvalificerad kompetens

Fastighetsföretaget Backahill är en av initiativtagarna till föreningen och har även ett tätt samarbete med Öresundskraft. De vill möjliggöra en starkare attraktionskraft till Ängelholm och av den anledningen satsar de stort på Äangelholms akademi. Dag Thulin, ansvarig för marknad och projektutveckling på Backahill, menar att ambitionerna med akademin är att matcha de kompetensbehov som det lokala näringslivet har med utbildningar. Genom utbyte och samverkan mellan skola, arbetsliv och kommun kan vi få ett attraktivare samhälle för alla parter.

”Att Öresundskraft vill vara med och stötta näringslivet är väldigt roligt. De utgör en vital del av det lokala näringslivet med en hög kompetensnivå och som attraktiv arbetsgivare. Sedan tillför de ju också energi till vårt gemensamma arbete” säger Dag Thulin.

Målet är att Ängelholms akademis initiativ ska blir verklighet senast år 2025. Då ska stadskärnan ha kompletterats med högskole- och yrkesutbildningar, bostadsmöjligheter för studenter och mötesplatser i inspirerande miljöer. När olika typer av aktörer med olika inriktning samarbetar skapas ett utbyte av kompetens och kunskap som vi på Öresundskraft tror kommer sätta Ängelholm på kartan - på riktigt! Såna här samarbete är så viktiga för lokalutveckling. Det är tillsammans vi gör skillnad!

{{posts.CurrentItem.Author}}