10 juli 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Är elbilar verkligen bra för miljön? Vissa skulle svara på den frågan med ett rungande NEJ! En del går så långt som att kalla elbilen för miljöbov. Vad de syftar på är andelen koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av litiumjonbatterier. Enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet motsvarar tillverkningen av ett enda sådant batteri många tusentals mils körning med en bensin- eller dieselbil. Sanningen är att verkligheten är betydligt mer komplicerad än så. Svaret är mer sannolikt ett "nja" snarare än nej. Vi vill reda ut debatten och försöka förklara varför detta inte är så enkelt som ett ja eller nej.  

Missvisande jämförelser ger felaktig data 

Ta rapporten från Svenska Miljöinstitutet till exempel. Den säger att tillverkningen av ett litiumjonbatteri på 100 kWh ger ett koldioxidutsläpp på 15-20 ton. En Mercedes E 220 d (diesel) släpper ut 102 gram koldioxid per kilometer. Det skulle i så fall betyda att bilen i fråga kan färdas mellan 14 706 och 19 608 mil innan den når upp till de 15-20 ton koldioxidutsläpp som batteriet kräver vid tillverkningsprocessen. 2015 var den genomsnittliga körsträckan för en svensk personbil 1739 mil per år (diesel). Det betyder att det skulle ta 8-11 år att köra in koldioxidutsläppet som krävs i tillverkningsprocessen av ett sånt batteri. Tre uppenbara problem finns med denna jämförelsen:  

  • Man tar inte alls hänsyn till CO2-utsläppen Mercedesen kostar i tillverkningsprocessen.
  • Inte heller tar man hänsyn till det klimatavtryck som uppstår vid framställningen av fossilt bränsle.
  • I rapporten jämförs en stor elbil med ett omodernt batteri (laddat med smutsig kolel) med en toppmodern liten dieselbil.

Fler klimatsmarta fabriker 

Fler och fler fabriker blir klimatsmarta i och med att tillväxttakten hos förnybar energi ökar i stora delar av världen. Många batterier tillverkas i Japan och Sydkorea som inte använder sig av förnybara energislag i lika stor stor utsträckning som andra delar av Europa och västvärlden. MEN, även i Japan har man börjat investera i miljökloka energislag under de senaste sju åren. Ett exempel är självförsörjande mikronät som är uppbyggda av förnybara alternativ som sol- och vindkraft. Fler och fler japanska företag satsar på ny mikrobaserad energistruktur och bygger nya energisystem i flera städer i landet. Även Sydkorea vill satsa på renare el och kovänder tidigare energistrategi till att inkludera mycket mer förnybara källor så som vattenkraft och solenergi. Ett annat exempel på utvecklingen inom klimatsmarta fabriker är Teslas Giga Factory som ska drivas helt av förnybar energi.  

Det händer mycket i elbilsbranschen

Elbilar är en bransch som utvecklas i en rasande fart. Likadant är det med batterier och laddinfrastruktur. Ett exempel är den svenska satsningen Northvolt vars mission är att bygga världens grönaste batteri. Därför är det direkt missvisande att presentera forskningsresultat som inte är nya rön och insikter. Flera rapporter om elbilens och batteriernas negativa miljöpåverkan i produktionslinjen grundar sig på studier som är 3 - 4 år gamla och ofta ännu äldre. De grundar sig ofta på gamla sanningar och ibland är det till och med direkt missvisande. Exempel från en färsk rapport från ICCT säger istället att:  

  • En typisk elbil släpper ut 29 procent mindre koldioxid jämfört med den allra effektivaste förbränningsbilen.
  • Elbilar är betydligt effektivare än motsvarande bensin- eller dieselbil. De kan köras mycket längre med en viss mängd energi och bidrar därför till mindre utsläpp från bränsleproduktion och körning.
  • En genomsnittlig elbil i Europa har "kört in" utsläppen från batteritillverkningen på bara två år, om den laddas med genomsnittlig europeisk el. Den siffran ökar till tre år i länder med smutsigare el.
  • Inte ens om elbilen laddas med smutsig ström, och om batterierna byggs på ett smutsigt sätt, släpper den ut mer än en genomsnittlig fossilbil.

Sammanfattningsvis

Är tillverkningen av litiumjonbatterier till elbilar skadligt för miljön? Det kan den vara. Så mycket är helt klart. Men hur mycket eller lite koldioxidutsläppet påverkar miljön beror på energimixen hos landet batteriet tillverkas i, och hur pass hållbara fabrikerna är. Hur rena elbilarna är skiljer sig alltså beroende på vilket land som tillverkar dem. I länder med kärnkraft och förnybar energi är tillverkningsprocessen av litiumjonbatterier mer hållbara för miljön än hos länder med mycket kolkraft. Och vi blir hela tiden bättre. Länder med mycket kolkraft som Japan och Sydkorea gör plats för förnybara energikällor i energimixen. Samtidigt utvecklas fabriker och tillverkningsindustrier till att drivas av förnybar el.  

Det är bra att tillverkningen av litiumjonbatterier ifrågasätts. Vi välkomnar rapporter och undersökningar som belyser tillverkningsprocessen hos litiumbatterier. Inte minst i denna tid av "Fake News." Källkritik är viktigt och kanske framförallt när det kommer till miljö och hållbarhet över lag. Men relevanta jämförelser och väl underbyggda resultat måste ligga till grund för informationen som presenteras. Kör din elbil med gott samvete. Du gör skillnad. Både nu och för den framtida utvecklingen.        

{{posts.CurrentItem.Author}}