29 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solceller har i genomsnitt ett utsläpp på 30 - 35 g CO2 per genererad KWh i Sverige. Det är 370 - 710 g CO2 mindre än utsläpp av växthusgaser från europeisk marginalel.

Tekniken utvecklas hela tiden och solceller blir kontinuerligt energieffektivare både kapacitets- och produktionsmässigt. Varje gång installerade kapacitet fyrdubblas globalt sett, tenderar koldioxidutsläppen från solel att minska med ca. 20%.

Ecofys är en nederländsk miljökonsultfirma. 2014 analyserade Ecofys kostnaderna som uppstår från miljöskador från olika energislag. Undersökningen visade att kol, brunkol och olja hade de största miljökostnaderna, 82-95 euro per genererad megawattimme. Solceller och solenergi låg på 14 euro per genererad megawattimme.  

Sveriges elnät sitter ihop med övriga Europas och idag går vi mot en allt mer integrerad europeisk elmarknad. Ur det perspektivet får solcellsinstallationer i Sverige positiva klimateffekter runt om i Europa - framförallt i länder med större andel fossila energislag i energimixen.  

Solcellsproducenter runt om i världen blir hela tiden hållbarare i sin produktion. Det är alltså en gammal sanning att produktionen av solceller långsiktigt skadar miljön mer än vad användningen av solenergi besparar planeten koldioxidutsläpp. Framförallt är det leverantörer i länder med mycket kolkraft i energimixen (ex Tyskland och Kina) som tenderar att ha en negativ miljöpåverkan i sin produktion. Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) är en idéell organisation vars syfte är att synliggöra hur pass hållbara olika producenter är i produktionen. Kort sagt så finns det bättre och sämre producenter, precis som hos mycket annat.

    öresundskraft solceller    

{{posts.CurrentItem.Author}}