26 mars 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Krögarna vill ha det. Räddningstjänsten vill ha det. Grannarna vill ha det. Det handlar om biogas till krogarna i Helsingborg. Som blir möjligt tack vare bortglömda gasledningar.

– Krögarna och restaurangägarna vill gärna ha biogas. Men att gräva nya ledningar blir alldeles för dyrt och det såg länge ut som en omöjlig ekvation. Då tog någon fram gamla ritningar över gasledningsnätet från 30- och 40-talet, säger Björn Haraldsson, projektledare vid Öresundskraft.

Vi har distribuerat gas i Helsingborg sedan 1800-talet och under gator och trottoarer finns ett nätverk av gasledningar – det gamla stadsgasnätet. Det är rostiga gjutjärns- och stålledningar, en del över 100 år gamla och bortglömda sedan länge. Att gräva nya ledningar är väldigt kostsamt, närmare sagt 4000kr per meter. Genom att trycka in nya plastledningar i de gamla rören så har vi lyckats minska kostnaden med en sjättedel.

Gasen i ledningarna levereras enligt Grön Gas-principen, en vedertagen metod för att kunna erbjuda biogas. Krögare och kunder som vill ha 100 procent biogas betalar lite extra. En del av biogasen i Helsingborgs-nätet är lokalt producerad av NSR och NSVA.

{{posts.CurrentItem.Author}}