04 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Man säger att man ska omge sig med människor som ger bra energi. För människor som ger bra energi bidrar till ett bättre välmående.  

En dos av bra energi och välmående är något organisationen Idrott För Alla sannerligen bidrar med! Något vi på Öresundskraft har valt att stötta sedan ett par år tillbaka. Genom att bidra med sponsring och engagemang till verksamheten vill vi hjälpa dem att fortsätta sitt fantastiska arbete som sprider all denna glädje.  

Vi har varit på plats under en av Idrott För Allas bowlingträffar för att intervjua eldsjälen Mia och för att träffa några av de underbara medlemmarna. Två gånger i veckan abonnerar Idrott För Alla bowlinghallen i Helsingborg och lokalen fylls med ett gäng glada, sociala och tävlingsinriktade energiknippen. Upp till 60 bowlare delas upp på de två dagarna och bowlingträffarna bidrar med mycket glädje och engagemang hos medlemmarna.  

När vi kommer in i bowlinghallen ser medlemmarna förväntansfulla ut att få träffa varandra och att få påbörja dagens match. Vi sätter oss ner och pratar med Mia, vars engagemang i organisationen startade när dottern Ella blev medlem för cirka 12 år sedan. Allt Mias arbete är ideellt och fyller upp nästan alla dagar i veckan - en äkta eldsjäl!  ”Det är värdefullt för organisationen att få komma hit och spela bowling, man märker att de älskar det, det är många kramar och pussar på kinden”, säger Mia.  

Medlemmarna i Idrott För Alla utgörs idag av barn, ungdomar och vuxna med neurologiska och fysiska handikapp. Åldersspannet är brett och föreningens äldsta medlem, Lilian 74 år, imponerar med att fortfarande vara med i matchen.  

”Här umgås vi, spelar bowling och fotboll med varandra oavsett ålder.”  

Organisationen Idrott För Alla är en del av Ramlösa Södra IF. Valet att väva in organisationen i Ramlösa Södra IF var enkelt och Mia utrycker att ”det blir väldigt naturliga möten mellan våra IFA-barn och dem ”vanliga” barnen från föreningen. Det blir inget konstigt”.  

Idrott För Alla får oss att känna oss välkomna och acceptansen i gruppen är hög. Det är svårt att inte vilja umgås med ett gäng med så glada, sociala och energiberikade människor. Ännu svårare är det att lämna bowlinghallen och den härliga stämningen för den här gången. Vilket gäng!  Evelina Hammelfelt, Öresundskraft   Idrott för alla, Öresundskraft

Idrott för alla, ÖresundskraftIdrott för alla, ÖresundskraftIdrott för alla, Öresundskraft

{{posts.CurrentItem.Author}}