04 maj 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Vissa veckor är bättre än andra. För ett par veckor sedan fick jag den stora äran att facilitera två av våra djärva team på Öresundskraft i deras arbete att bli starkare som grupp. Det krävs modiga och utvecklingsorienterade chefer för att fråga efter stöttning och inte vänta på att vi ska köra något koncernövergripande program. Det är en ynnest att få frågan och det är med stor ödmjukhet jag stöttar både gruppen och individerna i sina utmaningar.

Efter en av dagarna säger den ena chefen: ”Vad tacksam jag är att få jobba i ett företag som på riktigt vill stötta oss i vår utveckling. Tänk vad häftigt att vi är med och påverkar varje individs utveckling på det personliga planet med verktyg och insikter som de även kan använda i vardagen!” Jag tänkte mycket på det när jag körde hem. Jag blev riktigt rörd och tacksam av tanken att jag är med och medverkar till något större, på riktigt.  

Jag är fullt övertygad om att vi gör något riktigt rätt i och med våra satsningar på team och personlig utveckling. Forskning visar på att vinstgivande, hållbara företag och organisationer uppfyller tre viktiga parametrar. En parameter är lönsamhet och den ekonomiska friheten att sina mål. En annan faktor är kvalité i leveranserna och den tredje parametern är välmående medarbetare. Om man koncentrerar sig för mycket på en parameter blir det obalans i några av de andra. Alla tre parametrarna behövs i en treenighet för att skapa lönsamma och hållbara företag.  

För mig är det därför otroligt viktigt att jobba med att ha välmående och hållbara medarbetare på samma strategiska sätt som vi jobbar med lönsamhet och våra erbjudande till kund. För mig är det en självklarhet att vi levererar bättre om vi mår bra - både i yrkes- och i privatlivet. Livet är för kort för att inte försöka må så bra så möjligt under tiden. Öresundskraft ska vara ett schysst företag där vi stöttar varandra. Det gynnar alla: företaget, individen och samhället. Detta är jag med och bidrar till, så häftigt!  

Ann-Marie Hansson, HR-Chef Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}