31 mars 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Friends har genomfört utbildningar för personal och elever på Toftaskolan och Össjöskolan i Ängelholm. Personalen fick bland annat genomgå mentorsutbildning med övningar från Friends Temabok. Under utbildningen låg fokus på samsyn i personalgruppen gällande trygghetsarbete och effektiva insatser. Efter utbildningen presenterades ett kartläggningsresultat för skolornas ledning.

Det anordnades även en elevträff där utvalda elever från årskurs 3-9 fick ta del av kartläggningen och ge synpunkter på vad skolan ska fortsätta göra men även förbättra. Detta för att eleverna på skolan ska få ett inflytande över beslutsprocessen. Idag bestämmer vuxenvärlden vad som är ett problem och eleverna får, i bästa fall, vara med och påverka innehållet i åtgärderna. Friends har kunskap med sig när de går in i skolorna, kring hur eleverna upplever sin skola, vad de upplever är problemet på sin skola. Det är ju faktiskt eleverna som har kunskap om problemen i sin vardag.

Under temadagarna gjordes även en elevföreställning under namnet ”Gilla mig”. Föreställningen fokuserade på att förebygga nätkränkningar.

Öresundskraft har varit en av Friends regionsponsorer under flera år. I samarbetet med Friends har hjälpt till att utbilda anställda och elever på skolor i det lokala området.

- Vi uppskattar mycket det Öresundskraft gjort för Friends, deras samarbete har betytt mycket för barn och ungdomarna i närheten, säger Erik Thordin på Friends. Mobbing är ett stort samhällsproblem och att utbilda kostar mycket pengar. Det har varit till stor del Öresundskrafts förtjänst att vi har kunnat hålla i dessa utbildningar i skolorna, fortsätter han.

{{posts.CurrentItem.Author}}