31 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Energiingenjör Ida Arvidsson hjälper Öresundskrafts kunder att spara pengar och samtidigt gynna miljön.

Öresundskraft har stor erfarenhet av energieffektivisering av offentliga byggnader, fastigheter, bostadsrättsföreningar samt villor och småhus. Fast vad är egentligen en energideklaration, vilka är fördelarna och vad säger lagen? Vår certifierade energiexpert, Ida Arvidsson, belyser oss med sin kunskap inom energieffektivisering och klurar ut begreppen.   

Ok, vi går rakt på sak tycker jag. Energideklarationer, vad är det?

Det finns en lag i Sverige som heter ´Lag om energideklaration för byggnader´. Den innebär att fastigheter som upplåts med nyttjanderätt t.ex. hyresrätter och bostadsrättsföreningar samt offentliga byggnader över 250 kvm där allmänheten befinner sig (såsom skolor och vårdbyggnader) ska energideklareras vart tionde år. Även villor ska ha en energideklaration vid försäljning och det är säljaren som ansvarar för att den blir gjord. I en energideklaration tittar man på all den energi som berör fastigheten och som krävs för uppvärmning och drift, dvs inte hushålls- och verksamhetsenergi.

Du är ju en certifierad energiexpert. Vad innebär det? Förklara.

Certifierad energiexpert kallas det när man får utföra energideklarationer. Det innebär att man har relevant utbildning samt minst 5 års arbetslivserfarenhet inom energi varav minst 2 år med inomhusmiljö. Uppfyller man de kraven avlägger man en tenta för att visa att man uppfyller kunskapskraven. 

Vilka fördelar finns med energideklarationer? 

Med en energideklaration får man kontroll över hur mycket energi fastigheten använder. Det gör att man lättare kan jämföra flera fastigheter med varandra. Man kan på så vis se vart man ska lägga resurser på energieffektivisering först. Energieffektiviseringar innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar eftersom man kan optimera energianvändningen på olika sätt. 

Hur ofta behöver man göra en energideklaration?

Fastigheter som omfattas av lagen behöver energideklarera senast var tionde år.  

Det var det hela. Tack Ida!

Tack själv.  

Energikartläggning, Öresundskraft

 

{{posts.CurrentItem.Author}}