01 mars 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Energideklaration, Ida Arvidsson, Öresundskraft  

Att låta utföra en proffsig energideklaration i sin fastighet är mer än att möta ett lagkrav. Öresundskrafts energideklarationer innehåller nämligen ofta förslag på energisparande åtgärder, som kan sänka kostnaderna.  

– Nu har vi bråda dagar med att göra deklarationer ute hos kunder. Lagen kom för tio år sedan och de ska förnyas just vart tionde år. Det är fastighetsägarens eget ansvar att det blir gjort, säger Ida Arvidsson, energiingenjör på Öresundskraft.  

Öresundskrafts avdelning Energitjänster gör energideklarationer på konsultbasis. Alla ägare av ”fastigheter med nyttjanderätt” är skyldiga utföra och lämna in en sådan. Det innebär hyresbostäder, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter med butiker eller kontor samt förskolor, skolor, sjukhus och andra vårdlokaler.  

– Det vi mäter är den energi som krävs för att driva själva byggnaden, verksamheten undantagen. Vi kollar bland annat energianvändningen till uppvärmning och ventilation av alla utrymmen som avsiktligt värms upp till mer än 10 grader. Det gör till exempel att trapphus och många källare kommer med, men inte kallvindar.  

Att låta någon av Öresundskrafts certifierade energiexperter göra deklarationen har flera fördelar. Utöver att uppfylla lagkravet får man alltså en nyttig genomgång av sin fastighet, med en rad konkreta förslag på energi- och kostnadssparande åtgärder.  

– Det kan handla om att byta termostater på radiatorerna eller modernisera pumparna i undercentralerna. I många lokaler går ventilationens driftstider att minska. Det sparar man mycket på.  

– Det är en fördel att låta oss som nätägare göra deklarationen, påpekar Ida Arvidsson. Med fastighetsägarens tillstånd kan vi ur våra system plocka ut uppgifter om förbrukning, fakturor och annat underlag som behövs. Då behöver inte fastighetsägare göra det jobbet själv och det är många som tycker att det underlättar en hel del.  

energideklaration Öresundskraft

{{posts.CurrentItem.Author}}