05 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

  


Öresundsregionen är Nordens största och mest tätbefolkade storstadsområde. Uppgifter från Örestat visar att Öresundsregionen har en stor potential att utvecklas som tillväxtmotor om regionen blir än mer integrerad. Vi vill se en dynamisk region och ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns. Därför måste vi som bor och driver företag i regionen ständigt arbeta med förbättring och förnyelse. Teknikutveckling och hållbar utveckling är parametrar som belönas i detta arbete. Inte bara av ekonomiska skäl för specifika företag, utan för att det också skapar ett gott och hållbart samhälle.  

I Sverige och Danmark är fjärrvärme den dominerande uppvärmningsformen och länderna är världsledande på området. Våra lösningar och vår kunskap är kraftfulla verktyg för att minska koldioxidutsläppen och klara det globala tvågradersmålet. Hela 95 procent av den fjärrvärme som levererades i Helsingborg 2017 var återvunnen energi från industri, avfall och rester. Det har gjort att fjärrvärmen i Helsingborg idag är nästintill fossilbränslefri. Studier visar också att energisystemet genererat både arbetstillfällen, skatteintäkter och köpkraft, jämfört med en situation utan fjärrvärme.  

Och de internationella blickarna har nu börjat vändas mot Helsingborg. Våra lösningar i form av resurseffektiva värmesystem får allt mer internationell uppmärksamhet. Bland annat agerar vi rådgivare åt städer i Storbritannien, som först nu är i färd med att bygga ut sin fjärrvärme. Idag utgör fjärrvärme två procent av uppvärmningen i Storbritannien, 2030 ska den vara 20 procent. Den kunskap och erfarenhet som Sverige och Danmark samlat på sig, framförallt i kommunalt ägda energibolag, är en betydelsefull och eftertraktad tillgång i många europeiska länder.  

När Nordic Clean Energy Week genomfördes 21-25 maj i Köpenhamn och Malmö, med svenska energiministern Ibrahim Baylan och danska energiministern Lars Christian Lilleholt på plats för att diskutera viktiga framtida energifrågor, ville vi lyfta idén kring att inleda samarbete mellan företag och kommuner i regionen - över landsgränsen mellan Sverige och Danmark. Målet är att få alla kommuner i vårt gemensamma närområde att ställa om till fossilbränslefri fjärrvärme och på längre sikt även göra oss till en aktör på världsenergimarknaden att räkna med, givet vår kunskap och expertis.

För att klara detta behövs samordning. Näringsliv, politiken, akademin och det offentliga måste enas i vision och handling. Det handlar till exempel om att hitta en gemensam hållning och lösningar till storskalig energilagring och smarta el- och värmenät. Utmaningarna är många men möjligheterna ännu fler.  

I en tid när världens länder söker med ljus och lykta efter alternativa energilösningar finns många av svaren i Sverige och Danmark. Vi har visat att kommunala energibolag kan gå i täten och utgöra verktyg i omställningen till ett hållbart energisystem. Minskade koldioxidutsläpp och globalt tvågradersmål är möjligt men det krävs hårt arbete av många. Öresundskraft och många av de företag vi samarbetar med är villiga att dra både ett och två strån till stacken. Men då behövs kommunernas och politikens intresse och understöd - både lokalt, regionalt och nationellt.  

Anders Östlund, VD Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}