25 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Lars Nilsson, Öresundskraft Lars Nilsson, Energilösningar, Öresundskraft

Drifts- och underhållsavtal handlar om att optimera för kunden. Vi vill inte bara sälja energi i olika former utan är väldigt noga med att också förvalta och säkerställa så att kunden får ut det mesta möjliga av våra produkter.  Det kan handla om att minska energikostnader, driftoptimera eller helt enkelt avhjälpa fel. Lars Nilsson, gruppchef för energitjänster på Öresundskraft, svarar på ett par frågor om vad och varför kring drifts- och underhållsavtal.   

Gruppchef för energitjänster. Vad gör man i en sån roll?

Jag har många spännande arbetsuppgifter: Vara en bra ledare som skapar en god teamkänsla och som verkar för att gruppen samverkar med andra enheter och avdelningar. Jag ska ge gruppen förutsättningar för att levererar bra kundupplevelser och samtidigt upprätthålla Öresundskrafts ekonomiska mål. En stor del handlar också om att vara bollplank i olika tekniska frågor. 

Du jobbar bland annat med våra drifts- och underhållsavtal. Förklara.

Öresundskraft har olika typer av avtal. Det finns till exempel tillsynsavtal där vi åker ut till fastigheter och gör årliga kontroller av fjärrvärmeanläggningen. Det finns även underhållsavtal till solcellsanläggningen eller fjärrkylacentralen. Vi kontrollerar status, ger en ”light utbildning” på hur det fungerar samt ger förslag på konkreta förbättringar. 

Nästa steg i vår avtalsstege är drift- och underhållsavtal där tillsyn också ingår som bas. I ett sånt avtal är kunden uppkopplad till vår drift- och funktionscentral där våra energiingenjörer sitter och analyserar, optimerar och hanterar driftlarm. Här arbetar vi kontinuerligt med kundens anläggning för att säkerställa minimerad energianvändning. Det ingår kontinuerliga möte med kundens representanter med syftet att förbättra driftsekonomin. 

Steget över  drift- och underhållsavtalet är vårt ”top notch-avtal" Komfort. Komfortavtalet garanterar kunden bra temperatur och inneklimat i sin lägenhet eller lokal. Tillsyns- och driftavtalen ingår som standard i denna avtalsformen.

Vilka olika typer av drifts- och underhållsavtal är bäst lämpade för företag? Har du några exempel?

Vad som passar bäst in beror på kundens anläggning och driftorganisation. Är det en bostadsrättsförening så bedömer jag att alla tre kan vara aktuella. Handlar det om fastighetsägare så skulle jag tro att drift- och underhåll passar bäst. Sen finns det ju fastighetsägare med egen driftavdelning och i så fall är bara delar av drift- och underhållsavtalet aktuellt. Som sagt så handlar det om den specifika kunden och hur just den organisationen ser ut. 

Vad är fördelarna med olika typer av drifts- och underhållsavtal? 

En hel del faktiskt. Man kan få ett bättre inneklimat samtidigt som man reducerar driftskostnad och sparar på energi och miljö. Sen skapar det ju naturligtvis tryggt att ha en part som står för kontinuerligt underhåll och förvaltningsarbete.  

Vilka kunder jobbar Öresundskraft med i dagsläget? 

Oj. En hel del faktiskt. Wihlborgs Fastigheter, Grand Hotell, Brf Sefiren, Hotell Mollberg, Castellum och Backahill är några exempel. Järneken och Ängelholmshus Nr. 7 också.  

Tack så hemskt mycket Lars.

Tack själv!    

drift- och underhållsavtal

 

 

{{posts.CurrentItem.Author}}