17 augusti 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Om du har börjat sätta dig in i vad det innebär att köpa och äga en solcellsanläggning har du säkert stött på ordet elcertifikat. Du kanske till och med har börjat få en förståelse för vad det innebär. Men är det värt att lägga tid, möda och eventuellt pengar på det? Öresundskrafts solcellsexpert Lisa Hägg vägleder dig!  

Elcertifikatsystemet är ett stöd för de som producerar förnybar el i Sverige och Norge. För varje 1 000 kWh (1 MWh) du producerar har du rätt till ett elcertifikat. Detta säljs sedan på en öppen marknad och de som säljer el är bundna till att köpa en viss mängd. Därmed får du som elproducent en extra inkomst som förbättrar lönsamheten för din solcellsanläggning. Utdelning och försäljning av certifikat sker genom Energimyndigheten och det kräver att du registrerar ett så kallat Cesar-konto (läs mer om det här).  

Om du vill få elcertifikat för hela din produktion krävs att du sätter in en separat mätare som registrerar allt du producerar. En sådan mätare kostar ungefär 4 000 kr. Därefter behöver du rapportera in produktionen till Energimyndigheten för att få dina elcertifikat. De certifikat du får säljer du sedan vidare.  

Ett annat alternativ är att endast få elcertifikat för den el du överproducerar, det vill säga den el som du inte använder direkt när den produceras. För detta behöver du ingen separat mätare och din elnätsägare rapporterar in överproduktionen. Det enda du behöver göra är att skapa ett Cesar-konto och sälja dina certifikat.  

Vad kan du som ägare av en solcellsanläggning då tjäna på det här? I dagsläget är värdet på elcertifikat tyvärr väldigt lågt, ca 40-50 kr/styck, och framtidsprognoserna visar inte någon betydande ökning. Som ägare till en 5,5 kW anläggning kan du därmed få en extra inkomst på cirka 200 kr per år, förutsatt att du har installerat en separat mätare. Om du istället väljer att endast få elcertifikat för överproduktionen får du istället 50-150 kr, beroende på hur mycket din anläggning överproducerar. Om du har en stor kommersiell anläggning kan du istället tjäna några tusenlappar per år, vilket gör att elcertifikat kan vara mödan värt.  

Öresundskraft rekommenderar därför inte våra privatkunder att installera en separat elcertifikatmätare, men vi tillhandahåller produkten för de som vill ha den. För kommersiella lokaler gör vi en enskild bedömning baserat på anläggningens storlek och förmodad överproduktion innan vi ger rekommendationer.  

Vill du veta mer eller prata med oss så fyll bara i en intresseanmälan på vår hemsida, oresundskraft.se/solceller, eller ring vår kundservice på 042-490 32 00. Vi hjälper dig mer än gärna kring dina soliga funderingar!    

{{posts.CurrentItem.Author}}