25 september 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Nord Pool är den nordiska elbörsen. Här sker majoriteten av svensk elhandel. Men hur bestäms elpriset och hur fungerar det här med elhandel egentligen?   

Förutom Sverige är Nord Pools medlemsländer Norge, Danmark, Finland och baltländerna. Elbörsen Nord Pool ägs av medlemsländernas stamnätsoperatörer. Eftersom Nord Pool är en marknadsstyrd elbörs så är det ett antal omvärldsfaktorer som bestämmer elpriserna, till exempel: mängden producerad el, bränslepris och valutakurser samt den aktuella efterfrågan på el. Fler faktorer som påverkar elpriset är:  

  • Hydrobalansen (hur mycket snö och vatten som finns i magasinen för att producera el).
  • Tillgången till kärnkraft
  • Sol och vindprognoser
  • Handelstullar
  • Oro på världsmarknaden

Om du tänker så här: "Nord Pool, aldrig hört talas om?" så är det inte alls konstigt. Det är framförallt storskaliga elproducenter och stora elanvändare som industrier och elhandelsbolag som handlar med el via Nord Pool. Elhandelsbolagen köper stora mängder el på elbörsen och säljer sedan elen vidare till slutkonsumenter som kan vara både privatpersoner och företag. Nord Pool har två olika marknader: Terminsmarknaden och Spotmarknaden.  

Terminsmarknaden

På terminsmarknaden handlas terminskontrakt som gäller elleveranser längre fram i tiden. Kontrakten som handlas prissätter leveranser upp till fem år framåt. Har du som elhandelskund valt ett abonnemang baserat på fast elpris så är det prissättningen på terminsmarknaden som utgör prisbasen.    

Spotmarknaden

Spotpriset är rörligt till skillnad från terminspriset. På spotmarknaden fastställs priset dagligen och timme för timme. Här kan man alltså inte säkra elpriset som man kan på terminsmarknaden. Priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan genom en form av auktion mellan producenter och köpare. Har du som elhandelskund valt ett rörligt avtal är det så klart priset på spotmarknaden som utgör prisbasen.  

Hur ser prismodellen ut? Vad betalar jag som kund för?

Företag och privatpersoner betalar för mer än bara spotpriset när de köper el på Sveriges elmarknad. Förutom priset tillkommer sånt som skatter, avgifter och nätkostnad. Skatter och avgifter står för ungefär 42% av den totala kostnaden. Här räknas energiskatt, moms och avgifter till myndigheter in. Nätkostnaden kan se lite olika ut beroende på hur mycket el du som kund (privat eller företag) konsumerar, hur lokala nätägare har utformat abonnemangen och sina prismodeller samt hur priset har förändrats de senaste åren.  

Tips till våra företagskunder

Mycket tyder på att elpriset ökar framöver. Därför anser vi att det är ett bra läge att säkra företagets elpris. Det är alltså fullt möjligt att teckna avtal framåt i tiden. D.v.s. har ni ett elavtal som löper ut 2020-12-31, kan ni redan nu säkra priset på terminsmarknaden för 2021 och framåt. Ett, två eller tre-årsavtal är det vanligaste.    

Kontakta din säljare och be om aktuellt pris för just ert företag!

 

Är du privatkund och vill veta mer om våra elhandelsavtal?

   

{{posts.CurrentItem.Author}}