16 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Lagen om energikartläggning må vara en lagstadgad skyldighet men att kartlägga bolagets energiförbrukning innebär definitivt fördelar för företaget. Resultatet är ofta ökad effektivitet och bättre ekonomi i form av sparade pengar.  

Och kom ihåg att även om SMF:er (små och- medelstora företag) inte omfattas av lagen så kan den typen av företag få statligt stöd på 50% av projektkostnaden.  

Spara pengar med energikartläggning

Tack vare elmätning av ventilationsanläggningar, tryckluftsanläggningar och andra elintensiva områden inom er verksamhet, finns det ofta stora besparingar att göra. En energikartläggning betalar sig alltid i längden. 

Energikartläggning för miljöns skull

Med en energikartläggning kan du starta företagets förbättringsarbete mot minskad miljöbelastning för de produkter och tjänster ni producerar. I och med att energikartläggningen ger ökade insikter om hur energin används på företaget, kan man utföra aktiva åtgärder för att optimera och minska miljöavtrycket.  

Resultat

Energikartläggningen svarar på frågor om var anläggningens och produktionens energiförbrukning tar vägen i. Svaret lämnas i en skriftlig rapport och ni får dessutom en muntlig genomgång. Rapporten innehåller dessutom förslag på åtgärder för att minska er energiförbrukning.  

Ekonomiskt stöd

En energikartläggning är inte gratis att genomföra. Staten och energimyndigheten vill hjälpa svenska företag i deras arbete mot ett hållbart samhälle och effektivare energianvändning. Därför kan man som företagare få ekonomiskt stöd av staten och energimyndigheten. Vi hjälper er med ansökan och inrapportering av genomförd energikartläggning.

   

energikartläggingar Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}