28 september 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ungefär 1500 svenska företag omfattas av Lagen om Energikartläggning. Men det finns en hel del företag som väljer att kartlägga sin energiförbrukning trots att de inte måste. Kortfattat säger lagen att svenska företag med si eller så många anställda och som har den och den omsättningen måste genomföra en energikartläggning. Engelholmsglass passar inte in på den definitionen av företag som är tvingade enligt lag men har ändå valt att inventera sin energiförbrukning. Varför kan man fråga sig? Vill du veta mer om energikartläggningar, vad som gäller och inte gäller och om ditt företag är skyldigt att genomföra en inventering kan du läsa mer om det här.  

Vi har pratat med VD Carl-Gustaf Gudmundsson och nystat lite i hans tankar kring energikartläggning och varför Engelholmsglass valde att inventera sin energiförbrukning trots att det inte fanns något tvång.

Engelholmsglass Energikartläggning Carl-Gustaf Gudmundsson, VD Engelholmsglass  

Varför tog ni beslut om att göra en energikartläggning? Ni är ju inte tvingade enligt lag. 

Energikartläggning är ett givande projekt som både gynnar oss som företag och miljön. Vi anser att det är viktigt att tänka på miljön globalt för att spara på jordens resurser. 

Är energikostnaderna en stor del av företagets utgifter?

Energikostnaderna för oss är en ganska stor del av våra kostnader. Ca 1,5-2% per år skulle jag tro. 

Vilken betydelse hade det statliga stödet (energikartläggning) för beslutet?

Det statliga stödet bidrog till att vi gjorde ”slag i sak” och drog igång med beslutet. Annars hade risken varit att det legat kvar som ett framtida projekt. 

Vilka åtgärder planerar ni genomföra som ett resultat av kartläggningen och hur mycket pengar/energi beräknar ni i så fall spara?

En hel del åtgärder faktiskt.  Till exempel ska vi byta ut äldre T8-lysrör till LED och det ska ske kontinuerligt under 2017-2019. Inom ventilation planerar vi minska drifttiderna på TA/FA (ny anläggningsdel). Dettas skall studeras och ställas in så rätt flöde blir inställt för att optimera driften. Dessutom ska vi installera ny luft/vattenvärmepump och åtgärda återvinningen från kylmaskinerna men vi måste utreda mer innan själva omläggningen börjar. Sammantaget beräknar vi att kostnadsbesparingarna per år efter allt detta blir ungefär 250 000 kr. 

Varför föll valet på Öresundskraft för att utföra energikartläggningen? 

Vi upplever att Öresundskraft är ett seriöst företag där man inte bara ser till egen vinning utan även till sina kunders välgång, därför valde vi att satsa på dem.

 

Engelholmsglass, Energikartläggning 

{{posts.CurrentItem.Author}}