11 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Ca 1 500 företag omfattas av Lagen om Energikartläggning, men många väljer att göra en energikartläggning ändå. Vi har pratat med Carl-Gustaf Gudmundsson som är VD på Engelholmsglass och som valt att kartlägga energiförbrukningen.   

Varför gjorde ni en energikartläggning?

Våra energikostnader står för ca 1,5–2 % av våra totala kostnader på ett år. Det statliga stödet bidrog till att vi gjorde ”slag i sak”, annars riskerade kartläggningen att bli liggandes som ett framtidsprojekt.  

Vilka åtgärder planerar ni att genomföra som ett resultat av kartläggningen och hur mycket pengar/energi beräknar ni i så fall spara?

En hel del faktiskt. Vi ska byta ut äldre lysrör till LED fram till 2019 och planerar även att göra insatser inom ventilation och för att minska energianläggningens drifttider. För att åtgärda återvinningen från kylmaskinerna ska vi installera en ny luft/värmepump. Sammanlagt beräknar vi att kostnadsbesparingarna per efter allt detta blir ca 250 000 kr, avslutar Carl-Gustaf.    

{{posts.CurrentItem.Author}}