24 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Om dagens science fiction är morgondagens verklighet, hur ska vi då förhålla oss till utvecklingen som sker - framförallt då denna utveckling sker exponentiellt? Den smartaste konstruktionen av alla, den mänskliga hjärnan, är nämligen programmerad att tänka linjärt snarare än exponentiellt. 

Tänk dig att du tar 30 stycken linjära steg där varje steg är 1 meter långt. Då vet du att du kommer 30 meter från startpunkten och du kan utan svårigheter föreställa dig din förflyttning. Om du istället tar 30 stycken exponentiella steg så kommer du förflytta dig 27 varv runt jorden, vilket är svårare att relatera till. Eller tänk dig att du ska fylla en flaska och att den är halvfull efter 9 sekunder. Om flaskan fylls exponentiellt så kommer den andra och sista halvan av flaskan att fyllas under nästa sekund. Det händer alltså lika mycket på den sista sekunden som under de nio första. Vad händer om man missar den sista sekunden eller börjar fokusera på annat när den andra halvan av flaskan fylls? Det är så här den digitala utvecklingen sker, exponentiellt. Hur ska vi då förbereda oss för någonting vi egentligen inte kan förstå eller relatera till?

Som organisation och individ gäller det framförallt att vara nyfiken. Har man ett nyfiket och öppet sinne inför det som sker i ens omvärld så kommer man inte att missa den sista sekunden när flaskan fylls. Denna öppenhet för nya erfarenheter och intryck är bra för kreativiteten. Kopplar man ihop detta med ett agilt arbetssätt och företagskultur så har man skapat förutsättningar för att kunna ta del av utvecklingen och de möjligheter som öppnas upp. Att vara nyfiken är ett val som lätt kan förvandlas till en god vana som möjliggör för innovativa lösningar och ett lösningsorienterat förhållningssätt till projekt och utveckling.  

Nyfikenhet är inte bara bra för kreativiteten – det gör livet roligare också. Nyfikenhet är den mest aktiva formen av öppenhet, och den nyfikne är inte bara öppen för idéer och erfarenheter, utan söker även upp dom aktivt och systematiskt. Nyfikenhet är lika viktigt för hjärnan som fysisk träning är för kroppen. Så länge du är nyfiken samt söker och hämtar ny kunskap så håller sig hjärnan aktiv och blir starkare, precis som en muskel. Så starta en god vana och var nyfiken. För det digitala samhället är inte främst beroende av linjära tankemönster utan cirkulära och exponentiella.   

”Let your curiosity be greater than your fear”
- Pema Chödrön

Fredrik Elgström, Head of CRM and Customer Insight, Öresundskraft 
  Öresundskraft, Digitalisering

 

{{posts.CurrentItem.Author}}