30 augusti 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Företaget Foodhills tog över Findus lokaler i Bjuv 2018. Bolaget är en plattform och innovationshubb för framtidens livsmedelsproduktion. Tillsammans med ett femtiotal andra företag och samarbetspartners skapar Foodhills ett system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Vi intervjuade bolagets VD Bengt Persson.

Bengt Persson FoodHills Bengt Persson, VD, FoodHills  

Vad är Foodhills? Vad gör ni egentligen?

Foodhills startades i januari 2017 med målet är att skapa en livskraftig, utvecklad och 100% hållbar livsmedelsproduktion  baserat på cirkulära flöden. Genom samarbeten med myndigheter, offentliga aktörer och universitet skapas kunskapsutveckling och innovativa lösningar för en hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion. Via fastighetsbolaget Foodhills fastighet AB, bedrivs också fastighetsutveckling och uthyrning av lokalerna. Vi vill ju ge andra företag möjligheten att testa och utveckla livsmedel som produceras enligt kretsloppsprincipen i vår anläggning. Foodhills ägs av Backahill, Lantmännen och Magnihill.  

Vad innebär cirkulär livsmedelsproduktion? 

Det innebär att man ser på varje steg i livsmedelsproduktionen, från jord till bord, för att göra odling, process, transport och förpackning så resurseffektiva så möjligt. Hur kan vi återvinna energin längs hela processen och hur kan vi jobba fossilfritt? Vi jobbar ju till exempel med Glimåkra åkeri som är helt fossilfria och kör på HVO och rapsmetylester (en form av biodiesel).   Cirkulär livsmedelsproduktion innebär också att ta till vara på restflöden. Ett exempel är broccoli där vi idag endast äter ca 35 % av broccoliplantan. Resterande 65 % kan användas för att producera exempelvis blodsockerreglerande medicin gjord på broccolibas. Ett annat exempel är ärtrev, alltså det som blir över av ärtplantan efter tröskning. Genom att separera protein, stärkelse och fiber kan man utnyttja det restflödet, som annars inte används, till foder eller i andra industriella applikationer.   Foodhills har möjlighet att ta ansvar hela vägen från odling och logistik till butik och detaljhandel. Det som händer efter butik är en samhällsfråga som måste jobbas med på ett mer övergripande plan.  

Varför behöver världen Foodhills? Varför är ni viktiga?

Därför att det måste bli affärsmässigt relevant att ta hand om vår planet och inte förbruka utan snarare bruka. Med ny teknik och med den utvecklingen vi ser framför oss så är detta möjligt. Däremot tar det tid och det är inte svarta siffror från dag ett.  

Ni vill ju också skapa möjligheter regionalt, hur då?

Vi vill utveckla regionen som livsmedelsbas och livsmedelskluster. Om du ska kunna fixa den här cirkulära delen då är det inte bara de biologiska processerna det handlar om. Ambitionen är att vi tillsammans med universitet, region, Tillväxtverket med flera, ska skapa ett centrum där man kan testa och utveckla teknik, energilösningar, biologiska processer, material- och mätteknik, automation med mera. Kopplar vi ihop de här disciplinerna klarar vi av att mäta flöden och styra processer på ett helt annat sätt. Ta fiskodling till exempel. Det mesta av fisken vi äter är importerad och ofta inte hållbart producerad. På detta sättet kan vi styra så att vi får ut rätt och hälsosamma näringsämnen som vi kan följa i realtid. Samtidigt blir fisken hållbart producerad. Det är inte fiskodlarna som löser det här själva och det är inte en IT-tekniker eller en specialist på automation, utan kombinationen av alla de här disciplinerna.  

Hur viktig är energifrågan för Foodhills? Hur viktigt är samarbetet med Öresundskraft? 

Energi och energilösningar är en extremt viktig del av vår verksamhet och inte minst hela hållbarhetsprincipen. Vi behöver kyla, vi behöver värme, det finns hur mycket som helst som ett energiföretag kan hjälpa oss att lösa. Hur ska vi arbeta med energilagring, och energioptimering? Idé och kompetensutbyte mellan bolagen är viktigt för att vi ska kunna utveckla nya saker tillsammans.  

Vilka mål har Foodhills i det korta respektive långa loppet? 

Det korta är att vi ska ha positivt kassaflöde inom tre år och svarta siffror inom fem år. Vi har också sagt, lite kaxigt kanske, att inom tre år så ska lika många arbeta på området som när Findus lade ner. Findus var 600 personer när de lade ner och just nu har vi 530 passerkort ute. Det är både entreprenörer och byggare, det är personal från SydGrönt och ytterligare ett antal företag som är här. Visionen är att vi ska vara Europaledande inom cirkulär livsmedelsproduktion 2025.     

{{posts.CurrentItem.Author}}