21 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Göran Skoglund, Öresundskraft Göran Skoglund, Öresundskraft 

H+. Namnet låter som en stickad tröja i herrstorlek. Men bakom namnet finns Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid. En miljon kvadratmeter ska förnyas från grunden i ett projekt som sträcker sig över 17 år.  

Och visst handlar det om storlek. Och tillväxt. Fram till år 2035 ska Helsingborg växa med cirka 40 000 nya invånare. För att klara det måste staden expandera och utvecklas på flera områden. Ett är de gamla hamn- och industriområdena. Det är det som kallas H+.  

Byggstart den 24 mars

H+ omfattar stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Här ska skapas 5000 bostäder, kontorslokaler, skolor, restauranger och mötesplatser. Samtidigt ska Helsingborg bli en tätare och mer attraktiv stad genom att H+ området länkar samman centrum och omkringliggande stadsdelar.   Först ut är Oceanpiren, en del av Oceanhamnen. Här ska byggas tre kontorsfastigheter och fyra bostadskvarter. Grundläggningsarbetena pågår för fullt och den 24 mars inleds byggarbetena med en invigning.  

En förebild

Att låta staden växa. Att länka ihop olika stadsdelar. Det är två önskemål som H+ uppfyller. Men det finns ett tredje. Det handlar om hållbarhet och miljö. H+ ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Här ska det bli smarta lösningar för energi, vatten, avlopp och avfall.  

Därför får Oceanpiren ett nytt sorts avloppssystem. Matavfall, toalettvatten och gråvatten (bad, dusch och tvätt) leds ut i separata ledningar. När avfallet inte blandas med vatten blir det en bättre råvara för biogas. Och biogasen, den kan gå tillbaks till området för matlagning och mysvärme.  

Att leverera och följa upp

Öresundskraft har två roller i H+. Dels är vi så kallad energisystemarkitekt. Det betyder att vi ska följa upp att de ambitiösa målen för områdets energianvändning nås. Vi är också energipartner till de företag som ska bygga. Nu förbereder vi som bäst för att kunna leverera el, värme, kyla, gas och kommunikation.  

Smart energi för en smart stadsdel

Men en smart stadsdel behöver inte bara energi utan smart energi. Tillsammans med byggherrarna diskuterar vi självläkande elnät, solceller, elbilsladdning, Internet of Things och energilagring. Vår ambition är inget mindre än ”Energi 2.0”: resurssnål, miljöklok och hållbar. På så sätt bidrar vi både till stadens miljömål för H+ och till det nationella klimat- och miljöarbetet. Så att kalla H+ en tröja i herrstorlek är inte rättvist. Projektet är faktiskt en knallgul ledartröja.  

Läs mer om H+ här.  

Göran Skoglund
Pressansvarig, Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}