05 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Charlotte Holst, Marknadschef, Öresundskraft Charlotte Holst, Marknadschef, Öresundskraft   

För några år sedan var förändringsledarskap verkligen på tapeten. Som att det var en egen nisch. Ett annat ledarskap än det vanliga ledarskapet. Idag hävdar jag att det inte finns något annat ledarskap än förändringsledarskap. I en värld av otroligt snabb förändring, innovation och nya kundbeteenden kan du inte vara ledare om du inte kan leda förändring.  

Så hur har vi det då med dagens modéord – det hållbara ledarskapet. Att det finns en balans och att inte stressa sönder och nöta ut utan att faktiskt bry sig om hela medarbetaren. Så att de håller länge.  Är det kanske samma sak här? Finns det ett annat ledarskap än att se till att dina medarbetare håller på sikt? Jag tror inte det.  

Grundpelaren för mig i ledarskapet är tillit. Det är tillit mellan människor som skapar team snarare än att arbeta tillsammans. När tilliten finns vågar man prova nya vägar, misslyckas, lita på att alla tar ansvar och driva den där förändringen vi så gärna vill. Utan att bli rädd, stressad och utelämnad.  

Så hur skapar man då tillit?  

Jag fick för en tid sedan ta del av tillitens ekvation som jag tycker är spot on.

  formel ledarskap  

Vi tittar lite på formeln.  

Trovärdighet innebär att du som ledare måste uppfattas som trovärdig av dina medarbetare inom området du driver. Det handlar om att du behöver ha en tydlig vision om var ditt team ska och vad ni ska uppnå. Vilka kompetenser och insatser som krävs för att nå dit. Du behöver inte besitta all kunskap själv. Men du behöver förstå vad som krävs för att ta sig till visionen.  

Pålitlighet kan tyckas självklar. Men det hävdar jag att det inte är. Att vara autentisk är ett bra sätt att uppnå pålitlighet. Sitt inte på information, var öppen, transparent och ärlig mot dina medarbetare. Visa dina rädslor och svagheter. Och var så som du vill att dina medarbetare ska vara. ”If you can´t see it you can´t be it” är ett bra budskap för ledare att ta till sig.  

Närhet är mest effektiv om du kan vara fysiskt nära ditt team. Var där! Jobba tillsammans och diskutera och var tillgänglig. Ibland går det inte att vara nära fysiskt….möten, distribuerat team osv kan göra det svårt.  Men en dialog kan man ha ändå. Var så nära du kan.   Som tur är så är det plus i formeln och inte gånger. Du behöver inte vara master i alla dimensioner. Men se till att totalen duger.  

Så kommer vi då till den kritiska nämnaren självorientering. Om ditt team upplever att de arbetar för dig och för att du ska se bra ut och inte för ert gemensamma högre syfte så blir det svårt. Självklart arbetar inte dina medarbetare för att du ska glänsa. Ge cred åt den som cred förtjänar.  Arbeta tillsammans med teamet för att nå era visioner och inte dina karriärsmål.  

Vilket ledarskap vi än pratar om…hållbart, förändringsbenäget, visionärt eller målstyrt så är min tro att tillit är fundamentet. Finns det så kan man åstadkomma mirakel – tillsammans.  

{{posts.CurrentItem.Author}}