18 september 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Energikartläggare Ida Arvidsson hjälper Öresundskrafts kunder att spara pengar och samtidigt gynna miljön.  

Vi intervjuade Öresundskrafts energiingenjör Ida Arvidsson för att lära oss mer om hur företag och organisationer tjänar på att inventera sin energiförbrukning. Dessutom ville vi veta vad det innebär att vara certifierad energikartläggare. Ida var så givmild att hon tog ledigt från upphandlingsunderlag, solceller, elmätningar och energiutredningar för att svara på några frågor om hur hon hjälper våra kunder att spara pengar och samtidigt gynna miljön.  

Hej Ida.
Hej!  

Vad är din roll på Öresundskraft?

Jag arbetar som energiingenjör sedan 5 år tillbaka. Arbetsuppgifterna består av konsultuppdrag mot kunder, där energikartläggningar är den största biten men det blir även diverse elmätningar och mindre energianalyser. Kunderna är företag - allt från fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till industrier.

Vad är roligast med ditt jobb? 

Eftersom kunderna skiljer sig åt och även deras anläggningar, blir varje projekt unikt. Det är både kul och utmanande. 

Du är en så kallad certifierad energikartläggare på Öresundskraft. Vad gör en sån?

Som energikartläggare tittar jag på ett företags hela energianvändning och inventerar all tillförd energi, dvs samtliga energislag. Sedan fördelas denna energimängd till olika områden eller anläggningsdelar på företaget. Ofta vet man nog hur mycket el företaget använder per år, men man kanske inte har koll på hur mängden fördelas till belysning, ventilation, processer etc? En sån inventering består av elmätningar (både över tid och så kallade momentanmätningar) av olika delar på företaget. Vi utför även platsbesök för att få en bild av energiförbrukningen hos företagets olika delar och energikällor. När pusslet är lagt tittar på vi på vilka åtgärder som är lämpliga för att minska energianvändningen och därmed även företagets kostnader och miljöpåverkan. Detta mynnar ut i en rapport med en himla massa diagram (skratt).

Vad betyder certifieringen? Vad innebär den för beställaren?

För att bli certifierad krävs det att man har relevant utbildning, ett antal år inom branschen och dessutom avlagt en godkänd tenta. Detta ger trygghet till beställaren eftersom en certifiering innebär en kvalitetsstämpel och garantin att energikartläggningen följer hög standard. 

Varför måste man vara certifierad? När behövs en certifiering?

Företag som omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag måste anlita en certifierad energikartläggare för att utföra energikartläggningen på företaget. Men givetvis finns det inget som hindrar att även andra företag som inte omfattas av lagen också gör en energikartläggning.

Förutom att det är ett lagkrav, vad tjänar företag på att göra en energikartläggning?

Många gånger vet man hur många kilowattimmar man använder och vad det kostar, men var kilowattimmarna faktiskt tar vägen är inte lika självklart. Gör man en energikartläggning ser man var energin tar vägen vilket också gör att det blir enklare att veta var man ska göra insatser för att spara energi. Man får också en siffra på hur stor miljöpåverkan man har, vilket vissa företag använder i sin miljöredovisning. Dessutom får man åtgärdsförslag vilket många uppskattar då det är lättare att se var man ska börja i sitt energiarbete. 

Tack Ida!

Tack själv!

 

{{posts.CurrentItem.Author}}