13 juni 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I sin krönika den tredje juni undrar chefredaktör Kanje varför vi människor har så svårt att ändra vår livsstil, trots larmen om klimatförändringar. I nästa andetag lovar han att HD ska fortsätta att lyfta de obekväma miljöfrågorna.  

Det är bra.  

Miljöfrågan angår oss alla, oavsett vi vill eller inte. Det betyder också att alla - företag, organisationer, privatpersoner (och tidningsredaktioner) - måste bidra. Men låt oss börja med en motbild.  

Vår tro är att om människor ges rätt förutsättningar så vill de också bidra. Sedan avfallskärl med fyra fack infördes i Ängelholm för två år sedan sorteras 800 ton mer material ut årligen. Resultatet? Mindre restavfall till förbränning och en kostnad som förvandlas till en intäkt när det återvunna materialet istället säljs. När Avfall Sverige nyligen avgjorde vilken kommun som har den bästa avfallshanteringen så hamnade fem nordvästskånska kommuner bland de tio främsta i landet.  

Därtill händer det saker i samhällskroppen som inte märks lika mycket som nya soptunnor. Eller som det heter, ”det som stort sker, sker tyst”:  

  • Helsingborg har ett av världens resurseffektivaste energisystem. Så blir till exempel svavel, en restprodukt från oljeraffinering, en insatsvara hos Kemira. I tillverkningen av svavelsyra bildas restvärme som via Öresundskraft skickas till kunder som McNeil och Svenska Retursystem. Där bidrar värmen till koldioxidfri produktion och högeffektiv återanvändning av emballage. Resultatet? Utmärkelser, investeringar, jobb och en besparing i wellpapp och plast som kan mätas i hundratusentals ton.

  • Helsingborg är en stor producent av biogas, en gas som gör tredubbel miljönytta. Råvaran består av morotsskal, äppelskrottar, räkskal, kycklingben, avloppsrester och annat räligt som istället för att grävas ner eller brännas får jäsa och bli biogas, en gas som ersätter fossila bränslen. Av resterna blir ett fantastiskt gödningsmedel som ersätter energikrävande, importerad konstgödsel. Resultatet? En cirkulär ekonomi, förbättrad handelsbalans och en besparing på 8,3 miljoner liter bensin under 2017.

  • Helsingborg är hemort för den svenska delen av Clever, en framgångssaga inom elbilsladdning. Från starten 2015 så har företaget vuxit till att bli Sveriges ledande laddoperatör för elbilar med 800 laddplatser bara i Sverige. Idag går det att köra elbil från Hamburg till Storlien i Clevers laddnätverk. Resultatet? Kända biltillverkare och bensinkedjor samarbetar med Clever, en snabbare omställning till ett hållbart transportsystem och nya jobb i Helsingborg.

  • Vi lever och verkar i Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell Hållbarhets kommunranking 2017. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och hållbarhetsarbetet och har antagit en klimat- och energiplan med tydliga mål för bland annat nettoutsläpp av växthusgaser, ekologiskt fotavtryck, utsläpp från konsumtion och minskning av plast. Resultatet? En tydlig färdriktning för oss alla.

Men där är vi inte än så, chefredaktör Kanje, njut av solen i Helsingborg – och fortsätt att skriva om miljön!  

Anders Östlund, vd Öresundskraft                               
Kim Olsson, vd NSR  

{{posts.CurrentItem.Author}}