21 januari 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Vad ska man tänka på innan man installerar solceller? Har mitt hus rätt förutsättningar? Vilka investeringsstöd kan jag få?  Vad kostar det? Frågorna kring solceller kan vara många. Och det är inte konstigt. Att installera solceller kan kännas som ett gediget projekt. Vi hjälper dig att bena ut några av frågetecknen.

Bra att tänka på innan du installerar solceller  

  • Takets hållfasthet: Våra småhus är byggda för att klara stora snö- och vindlaster så detta är sällan ett problem i Sverige. Tak är konstruerade för att kunna bära 150-350 kg snö per m². Ett solcellssystem som monteras längs med ett lutande tak väger ca 12–15 kg/m²

  • Behöver ditt tak läggas om? Om ja, så är det ett perfekt tillfälle att installera solceller. Solceller håller länge, minst 25–30 år. Lägger du om taket i samband med en solcellsintallation så behöver alltså inte montera ner solpanelerna när det är dags att rusta upp taket.

  • Påverkas din hemförsäkring? Stäm av med ditt försäkringsbolag. Om solcellsanläggningen ingår i din hemförsäkring kan den påverka premien du betalar på din försäkring. Ibland kräver också försäkringsbolag en extern besiktning av anläggningen när solcellerna är färdiginstallerade.

      Har mitt hus bra förutsättningar för solceller?  

  • Skuggning: Ju mer solljus desto bättre. Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre energi. Även om mindre skuggade områden kan hanteras genom att man utformar anläggning efter förhållandena, så är helt klart det bästa är ett skuggfritt läge.

  • Instrålning: Kolla din lokala solkarta för att se hur mycket solljus som träffar ditt tak. Här hittar du solkarta över Helsingborgs kommun.

  • Takriktning: Solceller bör placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst för att ge högst årlig produktion.

  • Taklutning: För att få så enkel och kostnadseffektiv installation så möjligt, är det bäst att låta solcellerna ha samma lutning som ditt tak. Har du ett platt tak? Inga problem. Då lutas solcellerna upp en aning med hjälp av en ställning.

    Vilka investeringsstöd kan jag få som privatperson?  

  • Investeringsstöd: Bidrag som förr täckte 30 % av investeringskostnaden. I höstbudgeten 2018 lade M och KD in om förslag att sänka investeringsstödet till 15% eftersom man halverade den totala potten pengar. Hur budgetdiskussionerna kring solcellstödet går är ännu oklart.  Vår nya regering förväntas däremot skjuta till ytterligare pengar i vårbudgeten som släpps i april. I praktiken innebär detta dock i dagsläget att inget är klart om hur stort stödet faktiskt blir under 2019. Sök investeringsstöd till din solcellsinstallation här. 

  • Rotavdrag: Skattereduktion på cirka 9 % av investeringskostnaden.

  • Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi: Bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor. Du måste ansluten till nätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Vad kostar det?  

Priset för en solcellsanläggning varierar och har att göra med storlek, vilken typ av solceller och leverantör du väljer. Här följer att par av vår egna prisexempel:  

Takyta 26-39 kvadratmeter (liten villa):   
Pris inklusive moms från 110 000 kr till 135 000 kr
Pris efter investeringsbidrag från 77 000 kr till 94 500 kr
Genomsnittlig årlig elproduktion från 4 700 kWh till 7 100 kWh
Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag från 13 år till 11 år  

Takyta 40-59 kvadratmeter (medelstor villa): 
Pris inklusive moms från 160 000 kr till 180 000 kr
Pris efter investeringsbidrag från 112 000 kr till 126 000 kr
Genomsnittlig årlig elproduktion från 8 300 kWh till 10 600 kWh Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag från 10 år till 9 år  

Takyta 60-80 kvadratmeter (stor villa):   
Pris inklusive moms från 195 000 kr till 230 000 kr
Pris efter investeringsbidrag från 137 000 kr till 161 000 kr
Genomsnittlig årlig elproduktion från 11 800 kWh till 14 200 kWh Genomsnittlig återbetalningstid inklusive investeringsbidrag 9 år

{{posts.CurrentItem.Author}}