17 juni 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Någon sade en gång att vi inte ska gnälla över de höga skatterna. I stället ska vi glädjas åt att de är lägre idag än de någonsin kommer att bli.

Visst är det kul att raljera om skatter - men för Helsingborgs stad är frågan inget skämt. Staden kläms nämligen mellan två problem. Andelen äldre och barn ökar, samtidigt som den arbetande, skattebetalande befolkningen minskar.

I det läget brukar en kommun ha två val. Det ena är att höja skatten för de som jobbar. Det andra är att skära ner på ambitioner och välfärd.

Men inte Helsingborg. Staden har i stället valt en egen väg för att växa och bli en plats där både människan och miljön mår bra. Den vägen heter innovation och förändringsarbete. Temat är ”Open Up”- öppna upp för nya tankar, intryck, idéer och metoder. Den hållbara staden ska skapas genom att tänka nytt och göra annorlunda.

Arbetet samlats under parollen ”H22 – The making of a Smarter City”. Och det handlar om två saker. Dels en långsiktig satsning på innovation och förändringsarbete, dels en stadsutställning, ett City Expo under 35 dagar i Helsingborg år 2022.

Under H22 City Expo ska staden sätta ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022. Här ska de bästa lösningarna, det mest spännande utvecklingsarbetet och de smartaste idéerna visas. Under fem intensiva veckor ska Helsingborg bli en internationell scen för hållbar utveckling och innovation.

Naturligtvis deltar Öresundskraft i H22. Dels ska vi se till att utställare, paviljonger och besökare har el och stadsnät under de hektiska utställningsveckorna nästa sommar. Men kanske än viktigare: vi och vårt dotterbolag Pingday ska visa och berätta om våra innovationer för framtiden och hur vi bidrar till en hållbar stadsutveckling. Det blir en härlig kombination av informella events, föreläsningar, studiebesök och mingel. Här är några av de saker vi tänker berätta om:

  • Smarta boxar sparar skattepengar: smarta lådor i el- och fjärrvärmenät sparar underhållskostnader och gör att vi och våra kunder slipper oväntade avbrott.
  • Tillsammans för 17: vi som energiföretag arbetar tillsammans med föreningar och näringsliv för att skapa hållbara samarbeten – på riktigt.
  • Oss hus emellan: kombinationen av solceller, batterilagring och ett likströmsnät kan användas för att dela energi mellan fastigheter och kapa effekttoppar
  • Chansa inte med vattnet: sensorer kan användas för att berätta när gräset behöver vatten - och som kan spara tid och vatten när stadens grönytor och träd sköts om.
  • Tjäna pengar på att vara el-flexibel: effektbehov och -tillgångar kan utnyttjas och balanseras bland olika aktörer när ditt lokala energibolag blir ekosystempartner.
  • Äldreomsorg på ett nytt sätt: sensorer kan skapa en tryggare boendemiljö för äldre och samtidigt minska belastningen på omsorgen
  • Hur långt räcker sladden? Om elektrifieringen av fordonsflottan, både den på hjul och den på vatten och vilka utmaningar och möjligheter som följer.
  • Att samlas kring elden: gas kan användas för att skapa större gemenskap och attraktiva samlingspunkter i bostadsområden och andra publika ytor.
  • Med AI i huset: artificiell intelligens kan optimera elanvändning och effekthantering i fastigheter
  • Så blir data näring för hållbar tillväxt: Om hur data och information kan användas för att skapa nya insikter, förändra beteenden och spara resurser

Ja, som du hör kommer vi att bjuda på mycket. Och vi är inte ensamma; ett 70-tal partnerföretag vill jobba med Helsingborg på olika sätt under H22 City Expo. Välkommen du med! Läs mer på H22.se.

PS: Framåt hösten lanseras en helt egen sida på webben för H22 City Expo, med program och all information du behöver när du planerar in dina besök

{{posts.CurrentItem.Author}}