07 november 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Anders Östlund Anders Östlund, VD Öresundskraft 

3:e november. Varmt… jättevarmt! Sommartemperaturer kan kännas som balsam för själen så här i vintertider. Men samtidigt olycksbådande. Helgens varma novembertemperatur lämnande en hård klump av oro i magen.  Är sommarens och höstens oöverträffade värmebölja följden av en accelererande klimatförändring vars slutdestination är just slutet?  

FN:s klimatpanel, IPCC, lämnade in en ny rapport för några veckor sedan. Rapporten speglade skillnaderna i klimatskador om uppvärmningen stannar vid 1,5 grad istället för de 2 grader som Paris-överenskommelsen mätt ut som absolut tak. Man konstaterar att redan vid den lägre nivån är skadorna förödande. T.ex. kommer endast 30 % av jordens korallrev att överleva. Vid 2 grader finns det inga levande korallrev alls.  

Det görs många viktiga insatser runt om i världen för att minska klimatutsläppen. Men takten räcker inte. 2017 ökade koldioxidutsläppen från den globala energianvändningen för första gången sedan 2014. Detta trots att tillförseln av förnybar energi är större än någonsin. Mer måste göras och vi på Öresundskraft har en huvudroll att spela. Redan idag tillhandahåller vi en energimix med fantastisk miljöprestanda, både när det gäller klimat och hållbarhet.  

  • Vår fjärrvärme och fjärrkyla är i princip fossilbränslefri.
  • Genom energiåtervinningen av restavfall avgiftar vi kretsloppet.
  • Via engagemanget i Nordic Heat bidrar vi till att dessa miljölösningar även kan etableras i andra Europeiska länder.
  • Modity är marknadsledande när det gäller biogas.
  • Clevers elbilsladdningsverksamhet är precis som Modity en branschledare.
  • Det senaste året har vi byggt upp en substantiell verksamhet kring solel och våra energitjänster utnyttjas allt mer.
  • Vi har engagerat oss i utvecklingen av bioplast tillsammans med Helsinborgsföretaget Gaia och NSR.

Vi gör mycket bra, men vi kan och ska göra mer, mycket mer!  

Vi måste fokusera på de åtgärder som kan ge kraftiga minskningar inom en snar framtid. Vi ska skyndsamt ta ytterligare steg för att bidra till solsamhället. Varje lämpligt tak borde vara täckt med solceller. Vi ska se till att så blir fallet. Mer förnyelsebar el kommer att kräva smarta elnät och storskalig energilagring. Den fossila plasten ska bort ur avfallet vi energiåtervinner. Snabbt måste det gå! Ska vi lyckas behöver vi kroka arm med de aktörer som ansvarar för att plasten konsumeras. Ingen idé att tjabba om vem som är ansvarig för att hantera problemet med plasten. Tiden ska användas för att hitta lösningar och inte på att fördela Svarte Petter.  

Min vision är att våra fjärrvärmeanläggningar ska utrustas med koldiooxidavskiljning. Helt plötsligt går fjärrvärmen från att vara klimatneutral till att käka koldioxid med stor aptit. Kan vi kombinera detta med säsongslagring av värme så har vi uppfunnit den heliga hållbarhetsgralen. Genom vårt engagemang i P2U får vi tillgång till framtidens systemstöd för att optimera energianvändningen. Inom en snar framtid kan vi skala upp våra insatser när det gäller energieffektivisering och hjälpa våra kunder att i första hand spara på den högvärdiga elen. Den största potentialen kanske dock ligger i tillkomsten av den smarta staden, där slöseriet av resurser kan reduceras. Uppkoppling och datamanagement är nyckeln och den sitter vi på!  

Det är i det hållbara som vi hittar framtidens affärer. Låt oss göra en massa hållbara affärer för jordens och mänsklighetens bästa. I med nästa växel!  

Anders Östlund, VD Öresundskraft

{{posts.CurrentItem.Author}}