05 oktober 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

 

Vad är din roll på Öresundskraft?

Jag jobbar som sälj- och marknadschef inom vårt affärsområde Kommunikationslösningar. Tidigare hette vi Öresundskraft Bredband när vårt primära arbete innebar utbyggnad av fibernätet i regionen. Men nu med namnet Kommunikationslösningar så har vårt uppdrag växt till att innefatta all form av kommunikation. Enkelt förklarat all form av digital datakommunikation oavsett gränssnitt. Detta för att driva digitalisering inom staden och regionen.  

Du jobbar med Helsingborgs Stadshubb. Vad är det?

Den öppna Stadshubben är som ett nytt öppet Stadsnät men för Internet of Things. I Stadsnätet förmedlar vi Internet, TV och telefoni med en otroligt hög kvalitet och hastighet. I öppna Stadshubben kommer vi göra samma sak i grunden, men vi förmedlar data och digitala signaler mellan t ex en sensor och kund. Säg att ett försäkringsbolag vill minska risken för läckage under deras kunders diskmaskiner och i och med det lägger de en fuktsensor (liten som de skjuter in under diskmaskinen) ute hos kund. Sensorn har mellan 10-20 års batteritid och skickar korta snabba signaler om fuktnivån höjs. Vad vinner vi på det? Jo, minskad ekonomisk risk för försäkringsbolaget vilket kan innebära en minskad kostnad för slutkunden. Win-Win. Bara ett exempel på vad vi kan göra. 

Öresundskraft och Helsingborg var först i landet med att erbjuda en öppen kommunal stadshubb för Internet of Things. Vad är syftet med det? 

Att vi är först och ligger längst fram beror på ett fantastiskt agilt arbete från mina kollegor som tidigt snappade upp möjligheten. Syftet är att driva digitaliseringen i Helsingborg på ett öppet sätt så att alla kan koppla upp sig på olika sätt. Vi står för öppenhet och en kund ska själva välja vilka sensorer de önskar och i vilket format de vill ha sin data. På horisonten ser vi fler och fler stängda lösningar växa fram och då är det ännu viktigare att alla får chansen att ta del av fördelarna med IoT. På så vis kan vi sätta en standard som gynnar hela landet!

Vad är fördelarna för Helsingborgare med en öppen stadshubb?

Fördelar jag ser är att vi i Helsingborg kommer få snabbare utveckling då alla kan köra en pilot och testa. Vi får en låg tröskel att komma igång och då utvecklas och staden snabbare. På sikt innebär det en attraktivare stad och region för alla. Först kommer företagen och kommunerna effektivisera sina verksamheter med hjälp av våra sensorer och sedan kommer privatpersoner alldeles säkert också koppla upp sina hem, cyklar, prylar mm för mätdata, positionering och styrning. 

Antalet uppkopplade prylar förväntas vara 50 miljarder om bara några år? Hur ser du på den utvecklingen? Vad innebär IoT för invånarna och regionens infrastruktur? 

Oj, ingen liten fråga. Jag tror också att det kommer finnas otroligt många uppkopplade enheter. Vad det innebär för oss i regionen är en förenklad, optimerad och mer effektiv tillvaro; t ex egna små positioneringssensorer på värdefulla prylar, on/off-sensorer hemma och på företaget, nivåmätning på våra soptunnor med mera.   

Hur ser framtiden ut för stadshubben? Vilka initiativ/projekt ligger närmast i pipen?

Just nu testar vi flera olika sensorer och möjligheter. Vi har till exempel monterat en testsensor på våra elstationer som ger utslag hos driftcentralens system om dörren är öppen. En annan sak är att vi testar är en positioneringssensor som triangulerars mellan våra uppsatta sändare och mottagare. Det är en enkel, billig och effektiv GPS tjänst.

CC BY: Helsingborgs stad

{{posts.CurrentItem.Author}}