06 september 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Den 9 september bär det av till Jakarta i Indonesien för Jesper Baaring på Öresundskraft. På en stor konferens ska den tidigare projektchefen för Filbornaverket i Helsingborg tala om rökgasreningoch askhantering.

  Jesper Baaring, Öresundskraft  

Konferensen där Jesper Baaring deltar arrangeras av den indonesiska havsmyndigheten tillsammans med nordiska ambassader. Indonesien, som består av 13 000 öar, har som mål att minska mängden plast som hamnar i havet. Man har antagit en nationell plan för detta där avfallsförbränning ses som en del av lösningen - att minska mängden plast som når havet och öka energiproduktionen.  

Bland övriga svenska organisationer på konferensen finns bland annat Energimyndigheten, Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet. Även ambassadörerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark deltar.  

– Det är en stor konferens med en bred publik från myndigheter och näringsliv. Vi är ett 30-tal talare kring allt från regelverk och politik till teknik och finansiering. Målet är ge underlag till en bredare förståelse för avfallsförbränning. Själv kommer jag att berätta om Filbornaverket och hur väl vi har lyckats möta de europeiska utsläppskraven, berättar Jesper Baaring.  

Och han kan sitt Filbornaverk. Som projektchef ledde Jesper Baaring det mångåriga miljardprojektet från start till mål.  

Det känns väldigt bra att vara med och i någon mån påverka den ödesfråga som plast i haven är. Att Öresundskraft deltar är tack vare vårt arbete inom Nordic Heat där vi delat med oss av vårt energi- och fjärrvärmekunnande till England och andra länder. Där deltar även Energimyndigheten och det ledde till inbjudan till Jakarta.  

{{posts.CurrentItem.Author}}