19 juni 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Rickard Norin Öresundskraft Rickard Norin, Affärsutvecklare
Öresundskraft   

I söndags 16/6 invigdes Helsingborgs nya busslinje Helsingborgsexpressen. Öresundskraft har varit delaktiga i projektet som innebär snabba, behagliga och miljökloka resor för Helsingborgaren. Men vad innebär egentligen HelsingborgsExpressen mer konkret? Vi har intervjuat vår egen Rickard Norin, affärsutvecklare på Öresundskraft.  

Först och främst, vad är Helsingborgsexpressen?

Helsingborgsexpressen är en kollektivtrafiklinje som har högsta företräde genom stadsmiljön för att erbjuda högsta möjliga turtäthet. För att den höga turtätheten ska kunna uppfyllas har expresslinjens sträckning byggts enligt konceptet BRT (Bus Rapid Transit). BRT innebär nya anpassade hållplatser för smidig av och påstigning samt en prioriterad fil som bussen trafikerar. Den prioriterade bussfilen framgår rent visuellt genom att en specifik röd asfalt används på delar av sträckan. Helsingborgsexpressen har förtur genom sträckan jämfört med andra transporter. Linje 1 är en av Skånes mest trafikerade kollektivtrafiklinjer. Därför är det den linje som först ut får benämningen Helsingborgsexpressen. Linjen sträcker sig mellan ändhållplatserna Råå och Dalhem C. Det planeras även för en Hex 2 och en Hex 3 om några år. Eftersom Hex 1 är Helsingborgs första elektrifierade kollektivtrafiklinje kan man tänka spårvagnslinje men utan räls och på gummihjul.  

Vilka fördelar innebär Helsingborgsexpressen för Helsingborgarna?

Helsingborgsexpressen är speciellt bra för att den har en egen prioriterad expressfil. Det möjliggör en högre turtäthet och minskar risken för förseningar vid exempelvis trafikstockningar. Bussarna går i expressfart och har företräde genom stadsmiljön. Dessutom är Helsingborgsexpressen linje 1 Helsingborgs första elektrifierade busslinje. Det innebär bland annat lägre ljudnivåer i stadsmiljön men även inne i bussen under färd. Att åka elbuss ger en väldigt behaglig och mjuk resa. Eftersom elbussen använder sig av batterier sker heller inga utsläpp i stadsmiljön  

Varför är det viktigt med en eldriven expressbuss?

Expresslinjen är viktig eftersom den möjliggör för resenärer att resa hållbart på ett snabbare och smidigare sätt än innan. Expressen gör det enklare att åka kollektivt och eldriften möjliggör en behaglig resa med låga ljudnivåer.  

Vilken är Öresundskrafts del i projektet? 

Vi har bidragit med vår långa erfarenhet inom elenergi för en smidig anslutning av laddstationerna som möjliggör att elbussarna kan tanka från elnätet. Öresundskraft har tagit fram ett nytt stationskoncept exklusivt för elbussar. Konceptet samlar el- och laddkraftsutrustning under samma tak. Förutom ändhållplatsladdningen har vi även byggt en ny station på bussdepån för depåladdning på natten. Tack vare depåladdningen kan bussen kan rulla ut 100% laddad vid varje morgonstart. Vid ändhållplatserna laddar bussarna med ca 450 kW i 5 minuter medan depåladdningen sker med lägre effekt ca 30 kW under ett par timmar. Öresundskraft har ingått i en samverkansgrupp i detta projektet. Samverkansgruppen har bestått av Skånetrafiken, Helsingborgs Stad SBF, Trafikoperatören Arriva samt Öresundskraft. Alla parter har bidragit med sin expertis för att få till en bra helhetslösning.  

Det pratas om elbrist i Skåne. Stämmer det? Anstränger laddbara bussar elsituationen ytterligare i så fall?

I media kan man läsas om effekt- och elbrist i Skåne på olika nivåer. Det är primärt i förmågan att överföra effekten mellan olika punkter in till Skåne och inom Skåne som det finns en kapacitetsbrist vissa tidpunkter. Effektsituationen har fokus både från Öresundskraft och Helsingborg Stads sida. Dock ger Helsingborgsexpressens elbehov en väldigt liten påverkan på Helsingborgs totala elbehov - 0,5% som mest.    

{{posts.CurrentItem.Author}}