26 oktober 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Trots vackert och varmt höstväder​ skjuter elpriset i höjden. Framförallt stiger elpriserna i elområde fyra, där Skåne ingår. Varför är det så? Bristen på el och förseningarna i arbetet med Sydvästlänken är en av orsakerna.   

Vad är Sydvästlänken?

Sydvästlänken är ett utbyggnadsprojekt i det svenska elnätet. Arbetet drivs av Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för elförsörjningen i Sverige. Sydvästlänken innebär att det byggs en ny likströmsförbindelse som sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Förbindelsens främsta syfte är att öka överföringskapaciteten av el från mellersta till södra Sverige (från nuvarande 5300 MW till ca 6500 MW). Hos oss här i södra Sverige är den lokala elanvändning större än den lokala elproduktionen. Norra och mellersta Sverige har däremot ett överskott, framförallt på elproduktion från kärn- och vattenkraft. Sydvästlänken ska därför föra över el från de norra och mellersta delarna av landet till oss här nere i söder. Genom att öka överföringskapaciteten från norr till söder blir vi sydsvenskar mindre beroende av elimport vid ansträngda situationer och resultatet väntas bli utjämnade prisskillnader på el inom Sverige.  

Sydvästlänken är det största investeringsprojektet som genomförts i det svenska stamnätet. Projektet skulle ha stått färdigt redan i april 2015 men förväntas inte bli klart förrän i mars 2019. Prisutjämningen mellan mellersta och södra Sverige får alltså vänta ytterligare några månader. Följden av förseningen blir att de sydsvenska elkunderna även fortsatt får betala mer sin elanvändning.  

Varför är elpriset högre i Skåne och vad har Sydvästlänken med det att göra? 

I dagsläget är det oftast inte möjligt att föra in tillräckligt med el norrifrån för att täcka vårt behov. Lösningen blir då att importera el från våra grannländer Danmark och Tyskland. I dessa länder är oftast elproduktionen dyrare vilket innebär något högre priser i södra Sverige. När Sydvästlänken väl är i drift kan vi överföra el från Sveriges norra delar snarare än att behöva köpa in dyrare el från våra grannländer.  

Hur påverkar Sydvästlänken mig som elhandelskund?  

Hur du påverkas beror på om du har fast eller rörligt elpris/avtal. Har du ett rörligt elhandelsavtal finns det risk för högre priser under perioden förbindelsen inte är i drift. Särskilt vintertid kan elpriserna stiga. Har du fast elpris/avtal påverkar arbetet med Sydvästlänken inte dig alls.  

Vilka andra faktorer kan påverka elpriset? 

Många faktorer påverkar så klart elpriset. Men här följer ett par exempel:  

  • Vattenkraften svarar för omkring 40% av Sveriges el- och energibehov. Tillgången på vattenkraft påverkar priset på el mycket kraftigt. På grund av den rekordvarma sommaren är nivåerna i vattenmagasinen i norra Sverige betydligt lägre än normalt för årstiden. När den svenska elproduktionen inte räcker till behöver vi importera dyrare el från våra grannländer vilket resulterar i stigande elpriser.

  • Det har inte bara varit en varm och torr sommar utan också en vindfattig sommar. Vindkraftproduktionen spelar numera en stor roll för hur elpriset utvecklar sig. Under vindfattiga perioder måste vi ersätta vindkraft med t ex kol- eller naturgas. Priserna på gas och kol har stigit kraftigt under 2018 på grund av stor internationell efterfrågan.

  • En annan sak som kan påverka elpriset är underhållsarbete på kablarna. Vid viss service, reparation och underhåll finns det risk för att överföringsmax påverkas vilket betyder att södra Sveriges elförbrukning måste täckas av import.

{{posts.CurrentItem.Author}}