09 mars 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Anders Östlund Anders Östlund, VD Öresundskraft     

För tillfället är både frekvens och tonläge rejält uppskruvat när det gäller inspelen om säkerheten i det moderna samhället. Om man ska försöka sig på att tolka debatten så är antalet hot och dess potential för att ställa till oreda i vårt välordnade samhällsbygge på kraftfull tillväxt.  Hoten verkar komma ifrån alla väderstreck, med en mängd olika drivkrafter och i alla kanaler, både gamla och nya. Röster höjs för stärka våra traditionella försvarslinjer både vad gäller militärförmåga, polis och civilförsvar. Den säkerhetsstrålkastare som gått på sparlåga sedan slutet på kalla kriget är uppskruvad igen och riktad emot samhällskroppens livsnödvändiga system. Det är mer än välkommet! Utan fungerande infrastrukturer för el, värme, vatten och numera även för kommunikation så är det moderna samhället handlingsförlamat. Vi måste säkerställa att dessa system klarar störningar annars sveper kaoset in. Tänk om mobiltelefonerna inte fungerat i samband med lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm? Bristen på information och att inte kunna nå nära och kära hade skruvat upp paniken till orkannivå.  

Frågan man ställer sig är vad som krävs för att skydda dessa infrastrukturer och funktioner när möjligheten att störa utvecklas i samma rasande takt som de tekniska landvinningarna? Det gäller inte minst digitaliseringen där det är mycket svårt att ligga före med försvarsarbetet.  

Förmågan att driva ett uthålligt och förebyggande säkerhetsarbete måste förstärkas. Ett kontinuerligt arbete med analys, planering, test/övning, utvärdering och förändring är grunden. Det krävs kompetenta medarbetare och ett strukturerat och robust angreppssätt. Vi har idag flera resurser som jobbar mer eller mindre heltid med säkerhetsfrågor. Det nya kompetenserna krävs för att lyfta säkerhetsarbetet till den önskade nivån men ska framförallt göra oss extremt skickliga på att hantera det oundvikliga det vill säga att våra infrastrukturer drabbas av oönskade störningar.  Att ha svart bälte i incidenthantering är vårt mål. Det kräver nya angreppssätt i alla delar av säkerhetsarbete inte minst när det gäller test och övning. Tillsammans med Helsingborgs stad, berörda myndigheter med flera, stärker vi löpande vår förmåga inom säkerhetsområdet. Insikten i att utmaningen är stor och målet rörligt delar vi med övriga inblandade. Vi delar också insikten om att vi måste öka insatsen för att säkra tillgängligheten för den samhällsviktiga infrastrukturen. Det är både bra och nödvändigt för det kommer bli värre, mycket värre.  

Det största hotet mot säkerheten är en realitet som nu drar nu in över världen: Klimatförändringen. Den kommer inledningsvis att bli en katalysator och förstorare av de drivkrafter som idag försämrat det globala säkerhetsläget. Protektionism, nationalism, religiös fundamentalism får oönskad näring i den negativa samhällsutveckling som följer av det allt varmare klimatet. När klimatförändringar gör delar av planet obeboelig kommer det att driva fram förändringar som vi tidigare aldrig skådat.  

Vi har mobiliserat vårt säkerhetsarbete för att förbereda oss för det värsta men samtidigt ger klimatutmaningen oss oändligt med energi för att fylla vår viktigaste roll i det globala säkerhetsarbetet, att bidra med lösningar för en hållbar och klimatneutral energianvändning.  

På så sätt säkerställer vi att även framtida generationer av lyckliga skåningar får svära åt kung Bore när han håller emot dörren mot våren.

Photo cred and source 

More info

{{posts.CurrentItem.Author}}