17 april 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Hur uppfanns solceller? Solcellsteknologin är ingen ny uppfinning. Faktum är att den första upptäckten rörande solenergi kan spåras hela vägen tillbaka till mitten på 1800-talet och den industriella revolutionen. Hur ser solcellens historiska utveckling ut? Följ med på en solig resa genom tid och rum (den korta versionen).  

Edmond Becquerel och den fotovoltaiska effekten

Den franska fysikern Edmond Becquerel upptäcker den fotovoltaiska effekten, vilket är tekniken som omvandlar ljusenergi till elektrisk energi. År 1839 bygger Edmond Becquerel världens första fotovoltaiska cell i sin pappas laboratorium.  

Albert Einstein

1905 skriver och publicerar Albert Einstein en forskningsrapport där han beskriver den fotovoltaiska effekten och hur elektricitet bildas i en fotocell. 1922 får han nobelpriset för sina förklaringar om den fotovoltaiska effekten. Einsteins forskning utgör basen för den framtida utvecklingen inom solcellsteknologi.  

Maria Telkes

Maria Telkes är en pionjär inom utvecklingen av solcellsteknologi. Hon föds 12 december 1900 i ungerska Budapest. Hennes arbete mellan åren 1939-1977 inkluderar allt från soldrivna vattenreningssystem åt amerikanska armén till solcellsdrivna hus och ugnar. Maria Telkes uppfinningar och praktiska tillämpningar av solkraft revolutionerade sättet man såg på solenergins användningsområden.  

Den första solcellen

Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson uppfinner den första praktiskt fungerande solcellen baserad på kisel 1954. Tillsammans lyckas Daryl, Calvin och Gerald öka effekten med 600 % hos befintlig solcellsteknik genom att tillsätta bor till kisel. Uppfinnarna använder kisel för att absorbera solljus och omvandla ljuset till fria elektroner. Solcellen demonstreras offentligt första gången 1955 på Bell Laboratories i Murray Hill, New Jersey.  

Solceller i rymden

1958 börjar man använda solceller i satelliter vilket avsevärt förlänger satelliternas livstid i rymden. Under kommande decennier gör forskningen stora framsteg och solcellerna förfinas allt mer. Under 60-talet används solceller framförallt i rymden. Det gör att priset på solceller hålls på en hög nivå eftersom incitamenten att utveckla billiga varianter saknas.  

Elliot Berman pressar priset

1969 förutser Elliot Berman att priset på el kommer stiga över tid. Berman får finansiell hjälp av Exxon för att designa en betydligt billigare solcell. Han lyckas genom att använda billigare och övergivet material, samt mindre kvalitativt kisel som han köper från andra företag. Sänkta kostnader i tillverkningsprocessen och hos slutprodukten gör solceller tillgängliga för en mycket bredare marknad då slutpriset kan halveras. Oljebranschen blir en helt ny marknad för Bermans nya och billigare typ av solcell. Oljeriggar som ligger långt borta från elledningar kan plötsligt ersätta kortlivade och giftiga batterier med solceller. Pengarna strömmar in i solcellsbranschen från oljeföretagen och ger tekniken både den ekonomi och innovationskraft som bär solcellernas utvecklingstakt in i nutiden.  

Solceller idag

Kiselsolceller har utvecklats i rasande fart under de senaste decennierna och har blivit både billigare och effektivare. De senaste åren har priserna sjunkit med 75-80 % samtidigt som toppeffekten och kvaliteten ökar. Dagens solceller har en kapacitet (toppeffekt) att kunna omvandla c.a 16-20 % av solljuset till energi. Poly- och monokristallina kiselsolceller hör till de vanligaste. Utvecklingen går dock framåt och en annan teknik som börjar växa så smått är så kallade tunnfilmssolceller. Fördelen hos den här typen av solceller är att du kan fästa dem i princip var som helst - på fönsterrutor eller rent av på klädesplagg. Toppeffekten hos tunnfilmsolceller är lägre än hos kiselsolceller, men de klarar sig bättre på molniga dagar och i dåligt dagsljus.   Intresset för solceller och solenergi växer hela tiden i Sverige och i världen. Mellan 2017-2018 ökade antalet installerade anläggningar med hela 67 % och den installerade effekten med 78 % i Sverige.

{{posts.CurrentItem.Author}}