06 december 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

kändismatchen, ramlösa södra

Det kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa, gemenskap eller utanförskap, att ha ork eller att alltid vara ”trött”. För barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) är idrott extra viktigt enligt forskningen. Eftersom idrott ökar och håller uppe dopaminnivåerna hjälper det barnen att upprätthålla ett bättre fokus.  

Idrott för Alla, som är en del av Ramlösa Södra, är en ideell organisation som anordnar fotboll och bowling för funktionsnedsatta. Hundratals barn och ungdomar med funktionsnedsättning tränar med Idrott för Alla och för många av dem har livet fått en ny mening.  

Mia, som är en av initiativtagarna och som arbetar i organisationen, har själv en funktionshindrad dotter.  

”Jag såg hur lite som erbjöds Ella vad gäller idrott och gemenskap. Och det var anledningen till att jag valde att själv engagera mig. Sen har ju syftet mer blivit att jag nu vill att ALLA funktionsnedsatta skall få känna glädjen att röra på sig och vara med i ett lag”, säger Mia.  

Öresundskraft har valt att stötta verksamheten sedan ett par år tillbaka. Vi bidrar med pengar och även med engagemang till verksamheten. ”Vår sociala hållbarhetsstrategi handlar mycket om barn- och ungdomar i utanförskap. Här vill vi ge tillbaka till regionen och stötta de som arbetar med dessa behjärtansvärda frågor” säger Charlotte Holst, marknadschef på Öresundskraft.  

Vill du veta mer om Idrott för alla så läs www.ramlosasodra.se   

{{posts.CurrentItem.Author}}