20 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Cecilia Andersson Öresundskraft Cecilia Andersson, Öresundskraft   

Livet och vardagen är full av val hela tiden och det är massor av saker vi ska ha koll på. När vi handlar ska vi tänka på att en vara vi köper inte är producerad av barnarbetare, inte innehåller farliga kemikalier, helst inte är gjord av plast, ha koll på miljömärkningar, helst handla lokalt producerat och sedan ska vi källsortera förpackningarna. Och kan jag göra något så min energianvändning inte bidrar till en massa koldioxidutsläpp som försämrar klimatet?  

Att ha tillgång till el, värme och snabbt internet är för många en självklarhet i dagens moderna samhälle. Ibland handlar det om livsviktiga saker som en laddad hjärtstartare eller el till ett sjukhus. Andra gånger handlar det om en nybryggd kopp kaffe, ett varmt bad eller ett skypemöte.  

Jag heter Cecilia Andersson och jobbar som hållbarhetsstrateg på Öresundskraft. Ett jätteroligt jobb där jag har chans att göra skillnad. Men på jobbet precis som i vardagen är det inte alltid så lätt att veta vad som är mest hållbart att göra. Vi behöver ibland göra utredningar och ta hjälp av experter som räknar åt oss så vi vet att vi tar rätt beslut.  

Jag brinner för att det ska vara lätt att göra rätt och att alla som vill ska få möjlighet att ta del av våra informationen på ett enkelt sätt. Och Öresundskraft ska hjälpa till att göra det lätt att göra rätt när det gäller energi och hållbar utveckling.  

Vi har sedan flera år en tydlig strategi för hållbar energianvändning; minska den slutliga energianvändningen, minimera förlusterna i alla led, ta tillvara restprodukter och återvinna energi samt tillföra förnybar energi.

  Energibesparingar, Öresundskraft  

Enkelt uttryckt ska energi användas effektivt och inte slösas med. El ska användas till bilar, apparater och maskiner, värme ska användas till värme. I områden där fjärrvärme inte finns tillgängligt är till exempel biobränsle och värmepumpar bra. Vi måste helt enkelt hushålla med resurserna och minska klimatpåverkan.  

Två viktiga förklaringar är:  

Elnäten är sammankopplade i hela norra Europa och vi både importerar och exporterar el mellan länderna. Vår svenska elproduktion har mycket låg klimatpåverkan till skillnad från flera Europeiska länder. I Electricity Map kan du enkelt se hur läget är för tillfället. Ju mer el vi kan exportera eller undviker att importera, desto mindre fossila bränslen behöver förbrännas. För varje kWh el som exporterades 2016 undveks utsläpp motsvarande 778 g CO2e. Det betyder att en sparad kWh el motsvarar lika mycket besparade utsläpp som att låta bli att köra bil 4 km. Några energispartips från allmännyttan.  

Fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm använder till 95 % återvunnen energi som annars skulle gått till spillo, bland annat restvärme från industri, trärester och restavfall. Det vill säga vi använder väldigt lite primära energi resurser vilket också minskar klimatutsläppen. I våra kraftvärmeverk producerar vi dessutom både el och fjärrvärme samtidigt vilket är det effektivaste sättet att använda bränslet.  

Jag är såklart extra intresserad av energifrågor, har en egen solcellsanläggning och kör elbil. Men i vardagen när jag ska välja t ex mat ställs jag inför samma dilemman som alla andra. Jag tänker att varje medvetet val jag gör för en hållbarare värld ska jag vara stolt över. Det leder ingenstans att ha dåligt samvete och jag kan inte göra allt på en gång men imorgon gör jag lite till. Så var stolt över det du gör, det gör skillnad. Imorgon gör du ytterligare något.  

Hör gärna av dig om det är något du vill veta mer om.  

Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg,
Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}