17 oktober 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Är du företagare, bostadsrättsförening eller fastighetsägare och vill investera i laddstationer till dina hyresgäster eller medarbetare? Goda nyheter i så fall! Du kan nämligen få investeringsstöd för laddstationer till hyresgästerna eller företagsanställda. Bra va!   

Bidraget ges till företag, flerbostadshus och andra organisationer för installation av laddningsstationer. Exempel är laddningsstationer som installeras:

  • Till bostadsrättsförenings medlemmar.
  • På ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

  Bidraget är ett engångsbelopp och ligger på högst 15 000 kr per laddningspunkt. Vidare gäller bidraget enbart de bidragsberättigande kostnaderna. Den naturliga frågan blir ju då: "Vad är bidragsberättigande kostnader?" Lugn. Med bidragsberättigande kostnader menas:  

  • Material- och arbetskostnader för åtgärder som vidtas efter att denna förordning trätt i kraft och som behövs för att installera en laddningspunkt, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el.
  • Arbetskostnader är bidragsberättigande endast om de avser arbete som utförs av någon som är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Viktigt att veta är att bidraget bara kommer att kunna sökas för installationer som utförts efter den 15 juli 2019  

Intresserad? Hos Naturvårdsverket kan du ansöka och även hitta mer information om laddstationer och investeringsbidrag.    


{{posts.CurrentItem.Author}}