13 mars 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

11 fördelar med solceller

 • Eftersom du har egen elproduktion påverkas du inte alls lika kraftigt av marknadens svängande elpriser.

 • Solceller anses vara en förbättring för ditt hus och kan öka det totala värdet på villan.

 • Öresundskraft har en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på 25 år.

 • Solenergi är en förnybar energikälla och därav en oändlig resurs som vi inte kommer, eller kan, ta slut på till skillnad från olja.

 • Solceller kräver ingen aktiv tillförsel av bränsle och därför finns det ingen negativ miljöpåverkan till följd av transport eller produktion av bränsle.

 • Du bidrar till Sveriges och norra Europas miljökloka elförsörjning när du säljer din överskottsel.

 • Solenergi ger inga utsläpp vid användning.

 • Eftersom solceller (oftast) installeras på taket påverkar panelerna inte omkringliggande miljö, natur eller infrastruktur.  Dessutom används yta som inte hade använts till något annat.

 • Solceller görs vanligtvis av kisel. Råvaran kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns ingen risk för att vi kommer att lida brist till följd av utvinning.

 • Solceller utvinner mer energi per ytenhet än något av de andra förnyelsebara energislagen.

 • Solceller behöver i princip inget underhåll.

{{posts.CurrentItem.Author}}